Muzułmanin zaczepia żołnierza marines, który w cywilu jedzie wraz z dziewczyną metrem. Po chwili  muzułmanin już wie, że to był wielki błąd. Jednak mimo że dostał konkretne lanie, to prosi się o więcej, i nadal prowokuje.  Ale żołnierz dokonał mądrej decyzji, i powstrzymał się przed dalszą bijatyką, zanim sprawy zaszłyby za daleko. Bo chyba musiałby go zabić, aby się opanował?

 

Zobacz również: