Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym 26 czerwca 2017 roku utrzymał w mocy uchwałę Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubartowie M. R.

Uchwała ta jest prawomocna. Oznacza to, że możliwe będzie wykonanie czynności procesowych z udziałem prokuratora i ogłoszenie mu zarzutów.

Co zarzuca się prokuratorowi

Wniosek o podjęcie uchwały o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora został skierowany do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Po uzyskaniu zgody na pociągnięcie prokuratora z Lubartowa do odpowiedzialności karnej prokurator Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zamierza ogłosić mu zarzut popełnienia przestępstwa przyjęcia łapówki w zamian za wykonanie określonej czynności służbowej (art. 228 par. 4 kodeksu karnego).

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że 31 grudnia 2015 roku jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubartowie zażądał od określonej osoby korzyści majątkowej w wysokości 3 tysiące złotych w zamian za wykonanie czynności służbowej.

W ocenie prokuratora Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, a także orzekających w sprawie sądów dyscyplinarnych, w sprawie tej zaistniało dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez prokuratora M. R. przestępstwa, którego art. 313 par. 1 kodeksu postępowania karnego wymaga do ogłoszenia określonej osobie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

Trzeba uchylić immunitet

Skierowanie przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubartowie było konieczne do tego, by wykonać czynności procesowe z jego udziałem, w tym by ogłosić mu zarzuty.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z 15 lutego 2016 roku Prawo o prokuraturze prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego. Natomiast art. 13 kodeksu postępowania karnego obliguje oskarżyciela – prokuratora do uzyskania zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie.
PK

Zobacz również: