Żydowska szkoła w Londynie już po raz trzeci nie przeszła inspekcji rządowej. Urzędnicy orzekli, że nie spełnia wymogów określonych w Ustawie o Równouprawnieniach, ponieważ nie ma w programie nauczania zasad LGBT.
Do szkoły dla dziewcząt Vizhnitz w północnym Londynie uczęszcza 212 uczniów. Ostatnio miała tam miejsce kontrola brytyjskiego Biura ds. Standardów Edukacji, Służb Szkoleniowych i Umiejętności dla Dzieci (Ofsted) w celu ustalenia, czy placówka spełnia wymogi zagadnień LGBT. W wyniku kontroli stwierdzono chociażby, że szkoła uniemożliwia uczniom w wieku ośmiu lat „pełnego zrozumienia podstawowych wartości brytyjskich”- zatem narusza prawo dotyczące równości.
„To ogranicza rozwój duchowy, moralny, społeczny i kulturalny uczniów i nie promuje równości szans w sposób uwzględniający różne style życia” – stwierdzili inspektorzy Ofsted, wskazując, że studenci są „chronieni przed poznaniem pewnych różnic między ludźmi, takich jak orientacja seksualna”. Stwierdzono, że uczniowie mają ograniczone zrozumienie różnorodności płciowych i partnerstwa, które jednostki mogą wybierać w dzisiejszym społeczeństwie.
Szkoły, które nie spełniają wymagań firmy Ofsted muszą poprawić standardy lub zostaną zamknięte. W ostatnich tygodniach, sześć innych szkół religijnych w Wielkiej Brytanii również nie przeszło pozytywnie tych samych inspekcji.
mb

Zobacz również: