Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prowadził śledztwo przeciwko Kyuri A. – obywatelowi Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej posiadającemu status uchodźcy w Polsce. 7 czerwca 2017 roku prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w tej sprawie.

Co zarzuca się oskarżonemu

Kyuri A. został oskarżony o przyjęcie obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i udział w działaniach zbrojnych na terenie Arabskiej Republiki Syryjskiej. W trakcie tej służby posiadał on bez wymaganego zezwolenia broń palną w postaci karabinka automatycznego. Do popełnienia tego przestępstwa doszło w okresie od listopada 2013 roku do końca 2014 roku. Zagrożone jest ono karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Polską ustawę stosuje się do cudzoziemca

Możliwości ścigania w Polsce cudzoziemca w ramach zasady odpowiedzialności zastępczej wymaga spełnienia tzw. zasady podwójnej karalności. Oznacza ona, że czyn musi być zabroniony zarówno w Polsce, jak i miejscu jego popełnienia.

Analiza prawodawstwa syryjskiego wykazała, że czyny, o które oskarżono Kyuri A., stanowią przestępstwo także na terenie Syryjskiej Republiki Islamskiej.

Stosowany jest tymczasowy areszt

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po tym, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskała informacje dotyczące podejrzenia przyjęcia przez Kyuri A. obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i udział w działaniach zbrojnych na terenie Arabskiej Republiki Syryjskiej.

Na wniosek ABW prokurator polecił zatrzymanie Kyuri A. i przeszukanie zajmowanych przez niego pomieszczeń.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali Kyuri A. 24 marca 2017 roku. Od tego czasu, na wniosek prokuratora, stosowany jest wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

źródło: PK