Decyzją sądu były poseł PSL i działacz związków rolniczych Władysław S. trafi na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna został zatrzymany w środę w związku ze śledztwem dotyczącym działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, z której wyłudzono wielomilionowe kredyty.

Władysław S. został przesłuchany. Usłyszał sześć zarzutów popełniania przestępstw. Prokuratura ustaliła, że były poseł współdziałał ze zorganizowaną grupą przestępczą, która parała się oszustwami kredytowymi, wprowadzaniem do obrotu gospodarczego korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa, a także wytwarzaniem nierzetelnej dokumentacji, będącej podstawą udzielania kredytów.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ustalono, że podejrzany działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w tym członkami zarządu SKOK Wołomin, co do których odrębne postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Osoby te działały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Piotra P. Grupa przestępcza miała na celu popełnianie przestępstw takich jak oszustwa kredytowe, wprowadzenie do obrotu gospodarczego korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa, a także wytwarzanie nierzetelnej dokumentacji, będącej podstawą udzielania kredytów.

Łączna kwota pożyczek wyłudzonych ze SKOK Wołomin z udziałem Władysława S. wynosi 6,1 mln zł, zaś łączna kwota przyjętych, pochodzących z przestępstwa środków, przeznaczonych na finansowanie spółki, w której podejrzany posiadał udziały wynosi ponad 10 mln.

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie w sprawie SKOK Wołomin status podejrzanych ma już 110 osób, którym przedstawiono łączenie 187 zarzutów popełniania przestępstw:

ex