Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy pozostawali pod opieką „Sharks” Wisła Kraków.
Co prokurator zarzuca oskarżonym
Na ławie oskarżonych zasiądzie 6 członków grupy: Patryk K., Krzysztof M., Bartłomiej S., Michał S., Dawid N. i Paweł P. Prokurator oskarżył ich o popełnienie 107 przestępstw.
  • Patrykowi K. prokurator zarzucił popełnienie 26 przestępstw – wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków (art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), rozboje (art. 280 par. 1 kodeksu karnego), zniszczenie mienia (art. 288 kodeksu karnego), udział w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu (art. 159 kodeksu karnego) i inne;
  • Krzysztofowi M. prokurator zarzucił popełnienie 19 przestępstw – wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków (art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), rozboje (art. 280 par. 1 kodeksu karnego), zniszczenie mienia (art. 288 kodeksu karnego), udział w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu (art. 159 kodeksu karnego) i inne. Swoich czynów dopuścił się on w warunkach powrotu do przestępstwa;
  • Michałowi S. prokurator zarzucił popełnienie 17 przestępstw – udzielanie środków odurzających i substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych (art. 59 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), rozboje (art. 280 par. 1 i 2 kodeksu karnego), zniszczenie mienia (art. 288 kodeksu karnego), udział w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu (art. 159 kodeksu karnego) i inne. Swoich czynów dopuścił się on w warunkach powrotu do przestępstwa;
  • Bartłomiejowi S. prokurator zarzucił popełnienie 28 przestępstw – udzielanie środków odurzających i substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych (art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), rozboje (art. 280 par. 1 i 2 kodeksu karnego), zniszczenie mienia (art. 288 kodeksu karnego), udział w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu (art. 159 kodeksu karnego) i inne;
  • Dawidowi N. prokurator zarzucił popełnienie 6 przestępstw – udzielanie środków odurzających i substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych (art. 59 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), udział w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu (art. 159 kodeksu karnego) i inne;
  • Pawłowi P. prokurator zarzucił popełnienie 11 przestępstw – udzielanie środków odurzających i substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych (art. 59 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), rozboje (art. 280 par. 1 i 2 kodeksu karnego), zniszczenie mienia (art. 288 kodeksu karnego), udział w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu (art. 159 kodeksu karnego) i inne.
Wnioski o poddanie się karze
Wcześniej w sprawie tej prokurator, w trybie art. 335 par. 2 kodeksu postępowania karnego, skierował do sądu odrębny akt oskarżenia. Obejmował on podejrzanych, którzy dobrowolnie poddali się karze.
Michałowi M., Kamilowi K., Szymonowi H. i Aleksandrze M. zarzucono popełnienie łącznie 8 czynów zabronionych. W zasadniczej mierze, za wyjątkiem zarzutu stawianego Szymonowi H., dotyczyły one udzielania i pomocy w udzielaniu substancji psychotropowych i środków odurzających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej pod kierownictwem Patryka K. i Krzysztofa M.
Trenowali walki uliczne
W toku śledztwa zabezpieczono również nagrania wideo, które wskazują, że na terenie hali sportowej TS Wisła Kraków odbywały się treningi związane z przygotowaniem do tak zwanego „street fightingu” – walk w grupach nazywanych przez chuliganów „ustawkami”. W walkach tych brało udział co najmniej 4 oskarżonych w tej sprawie.
Ujawniono również dokumenty wskazujące na zarejestrowanie przez Krzysztofa M. pseudonim „Szkodnik” prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej z adresem Kraków, ul. Reymonta. Powyższe materiały przesłano na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa.
Zatrzymano przywódców grupy
W toku tego śledztwa zatrzymano i aresztowano 9 osób, w tym przywódców grupy odpowiedzialnej za rozprowadzanie znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających na osiedlu Prądnik Czerwony. Wśród nich byli mężczyźni o pseudonimach: „Młody Misiek”, „Szkodnik” – Krzysztof M., który jest bratem szefa nieformalnej grupy „Sharks” Pawła M. oraz „Mietek” i „Wujek” – Patryka K.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zobacz również: