Prokuratura Krajowa zawarła umowę z brytyjskim Forensic Explosives Laboratory (FEL) na wykonanie analizy śladów materiałów wybuchowych w próbkach pobranych w ramach śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej – poinformowała w piątek PK.

Prokuratura Krajowa  współpracuje z wiodącym brytyjskim laboratorium badającym materiały wybuchowe – Forensic Explosives Laboratory (FEL) przy Defence Science Technology Laboratory (DSTL).

Prokuratura Krajowa zawarła umowę z FEL na wykonanie analizy śladów materiałów wybuchowych w próbkach pobranych w ramach toczącego się śledztwa w sprawie katastrofy samolotu TU-154 M Nr 101.

FEL nie dokona oceny ani nie zaproponuje opinii, która dotyczy przyczyn katastrofy. Wykona i złoży opinię dotyczącą analizy śladów materiałów wybuchowych. Prace FEL wynikające z niniejszej umowy mają rutynowy charakter naukowego wsparcia.

FEL jest uznanym na całym świecie centrum wykonującym tego rodzaju badania materiałów wybuchowych.

PK

Zobacz również: