Nowe miejsce, nowe możliwości dla rozwoju kultury, artyzmu i integracji środowiska lokalnego. W ubiegły piątek, w powiecie grodziskim świętowaliśmy otwarcie nowej siedziby Publicznego Ogniska Plastycznego.
10 lutego 2017 roku odbyło się  uroczyste otwarcie nowej siedziby Publicznego Ogniska Plastycznego im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim. Jest to miejsce o długiej i bogatej historii. Placówka działa od 1947 roku. Decyzją ministra kultury przyjęła imię Jana Skotnickiego, znanego malarza przedwojennej Polski. W skali kraju łącznie działa 11 takich miejsc. Na Mazowszu działają dwie takie placówki – w Warszawie i właśnie w  Grodzisku.
Zebranych gości przywitał dyrektor ogniska – Jakub Cwieczkowski. Wyraził uznanie dla decyzji Starosty Grodziskiego, Zarządu i Rady, starań zmierzających do przeprowadzenia tej inwestycji. Warto podkreślić, że władze powiatu obecnej i poprzedniej kadencji doceniały różnorodną działalność jednostki, dlatego też podjęto decyzję o zmianie dotychczasowej lokalizacji.
Oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Grodziski – Marek Wieżbicki, który przywitał zebranych gości. W swoim przemówieniu podkreślił, że: „Nowa siedziba jest ukoronowaniem wielomiesięcznych wysiłków”. Starosta wyraził przekonanie, „że to nowe, nowoczesne miejsce będzie służyło rozwojowi artystycznemu mieszkańców powiatu grodziskiego, a większa przestrzeń zapewni lepsze warunki do twórczej i efektywnej pracy”. Życzył Dyrekcji, Pracownikom i Uczniom wielu sukcesów oraz radości z rozwijania zainteresowań i umiejętności.
W uroczystości uczestniczyła też przedstawicielka z Centrum Edukacji Artystycznej, Fatima Brańka. Wizytator CEA wyraziła uznanie dla władz powiatu, dla dyrekcji ogniska i całej społeczności lokalnej za zaangażowanie w kulturę.
Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych władz, dyrektorów placówek oświatowych i jednostek powiatu oraz przedstawicieli środowiska artystycznego.
Budynek placówki został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie prace budowlane zostały wykonane na wysokim poziomie, tak aby budynek spełniał najwyższe standardy.
Wydarzeniu towarzyszyło również otwarcie „Galerii Popkolor” oraz wystawa prac wykładowców. Uroczystego przecięcia wstęgi do nowej siedziby, dokonali starosta grodziski – Marek Wieżbicki, Fatima Brańka z CEA, dyrektor placówki – Jakub Cwieczkowski oraz przewodniczący rady powiatu – Jerzy Terlikowski. Warto podkreślić, że Ognisko Plastyczne to placówka oświatowa z bogatą ofertą edukacyjną dla mieszkańców Powiatu. Kształci w zakresie: malarstwa sztalugowego, temperowego, akwareli oraz pasteli  suchych i tłustych, rysunku, rysunku modela i rysunku architektonicznego, grafiki warsztatowej, linorytu, kolażu, ceramiki, fotografii i filmu, wiedzy o sztuce.
W ciągu 70 lat istnienia swoim wychowaniem i opieką placówka objęła bardzo wielu słuchaczy. Wielu z nich ukończyło znane uczelnie artystyczne i dzięki swojej pracy i umiejętnościom otrzymało ministerialne uprawnienia. Nowa siedziba to 350 m2 przestronnej powierzchni, która będzie służyła dalszemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Obecna siedziba mieści się przy ulicy Żyrardowskiej 48, w Grodzisku Mazowieckim.
AG-B

 

Zobacz również: