Ostatnie dni mijały m.in. pod hasłem sprzeciwu wobec ustaw godzących w samorządność – o utworzeniu metropolii warszawskiej i o dwukadencyjności.
W piątek 10 lutego w Błoniu odbył się Konwent Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego. Podczas Konwentu licznie przybyli do błońskiego Centrum Kultury samorządowcy dyskutowali nad projektami ustaw, wyrażali swój sprzeciw wobec ograniczania niezależności gmin i ograniczania czynnych i biernych praw wyborczych. Owocem Konwentu było podjęte Stanowisko wyrażające sprzeciw wobec wprowadzenia dwukadencyjności.
Po południu tego samego dnia podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej błońscy radni wypracowali stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, w którym zwrócili się z apelem do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezes Rady Ministrów o wycofanie spod obrad Sejmu dyskutowanego projektu.

BP

Zobacz również: