Businessman putting an envelope in his jacket pocket - concept of bribe
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi śledztwo dotyczące korupcji w Gminie Kozłowo (województwo warmińsko-mazurskie).
W toku tego postępowania prokurator z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie przedstawił zarzut Wójtowi Gminy Kozłowo. Dotyczy on wręczenia Radnemu Gminy Kozłowo korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1900 złotych. Doszło do tego od grudnia 2014 roku do listopada 2016 roku. Korzyści te zostały wręczone w zamian za korzystne głosowania w Radzie Gminy. Chodzi o przestępstwo z art. 229 par. l kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Wobec podejrzanego Wójta Gminy Kozłowo prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych i poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych.
W toku śledztwa zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 1900 złotych prokurator ogłosił także radnemu Gminy Kozłowo. Chodzi o przestępstwo z art. 228 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Podejrzany przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu i złożył w tym zakresie wyjaśnienia.
PK

Zobacz również: