Decyzją Prezesa i Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej 24 stycznia 2017 r. na stronie internetowej IPN zostanie opublikowana pierwsza część wykazu dokumentów, wyłączonych z byłego wyodrębnionego, tajnego zbioru w archiwum Instytutu. Wykaz obejmuje jednostki archiwalne, które wyłączono  w roku 2016 z magazynów, w których znajdował się dawny zbiór zastrzeżony.

ZOBACZ WYKAZ DOKUMENTÓW

Wykaz powstał na podstawie ewidencji (spisów i aneksów do spisów zdawczo-odbiorczych), dokumentującej procedurę przenoszenia materiałów ze zbioru wyodrębnionego do dostępnego zasobu archiwalnego IPN (zbioru ogólnego). Szczegółowy opis dokumentów z wykazu zostanie zamieszczony w aplikacji Cyfrowe Archiwum, dostępnej dla naukowców i dziennikarzy w każdej czytelni Instytutu Pamięci Narodowej.
Udostępnianie dokumentów zawartych w wykazie odbywać się będzie na zasadach określonych w przepisach ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Kolejne części wykazu akt byłego zbioru wyodrębnionego IPN będą publikowane na stronie internetowej IPN w ramach inwentarza archiwalnego.
24 stycznia, o godz. 10.00, w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa.  Udział w niej wezmą: prezes IPN Jarosław Szarek, dyrektor Archiwum Instytutu Marzena Kruk, zastępca przewodniczącego Kolegium IPN Sławomir Cenckiewicz i Witold Bagieński z Archiwum Instytutu.
 źródło: IPN