Miesięczny koszt usług telefonii komórkowej dla klientów indywidualnych w 2016 r. były średnio niższy o 2 zł niż rok wcześniej i wyniósł 47 zł – wynika z przedstawionych w poniedziałek badań konsumenckich przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W przypadku klientów instytucjonalnych koszty korzystania z telefonii komórkowej wahały się w zależności od liczby zatrudnianych pracowników między 86 zł (jednoosobowe firmy) a 1370 zł (co najmniej 50 pracowników), stacjonarnej – od 68 do 964 zł, internetu mobilnego – od 44 do 1734 zł.

Badania pokazują ponadto, że średnia wysokość opłaty za stacjonarny dostęp do sieci w przypadku odbiorców instytucjonalnych wyniosła 118 zł, a indywidualnych – 51 zł. Osoby prywatne przeciętnie płaciły za internet mobilny 48 zł – o 7 zł mniej niż w 2015 r.

W raporcie z badań podano, że najczęściej wykorzystywanym przez indywidualnych internautów rodzajem dostępu do sieci jest internet stacjonarny. Korzysta z niego 62,4 proc. badanych, a 47,2 proc. z internetu mobilnego. 86,4 proc. ankietowanych przegląda strony internetowe, 67,6 proc. jest aktywnych na portalach społecznościowych, 65,2 proc. wysyła i odbiera maile.

Około 40 proc. badanych w wieku 50+ korzystało z komputera, najczęściej w domu (97 proc.). 49 proc. z nich zadeklarowało, że łączy się z internetem codziennie. 63,9 proc. jako główny powód posługiwania się internetem wymieniło szybkość pozyskiwania informacji, a 60,7 proc. – ciekawość świata. 55,8 proc. ponad pięćdziesięcioletnich respondentów niekorzystających z internetu podało, że przyczyną tego jest brak odpowiednich umiejętności.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP