W związku ze śledztwem dotyczącym przywłaszczenia na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie ponad 10 milionów złotych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie dokonali dziś, 28 grudnia 2016 roku, przeszukań pomieszczeń 7 sądów. Czynności te zostały poprzedzone żądaniem dobrowolnego wydania rzeczy.

Przeszukaniami objęto pomieszczenia w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, Sądzie Okręgowym w Kielcach, Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, Sądzie Okręgowym w Tarnowie, Sądzie Rejonowym w Zakopanem, Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, a także Sądzie Rejonowym w Chrzanowie.

Nowe dowody

Czynności są efektem działań procesowych związanych z przesłuchaniem świadków i pięciu podejrzanych w sprawie wyłudzeń na szkodę krakowskiego sądu, a także ujawnieniem szeregu dokumentów wskutek wcześniejszych przeszukań.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w latach 2013-2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie zawierał z zewnętrznymi firmami liczne umowy o świadczenie fikcyjnych usług. Firmy te zlecały następnie zamówione przez Sąd Apelacyjny usługi pracownikom tego sądu, w tym jego ówczesnemu Prezesowi. Poważne wątpliwości budzą opiewające łącznie na kilkaset tysięcy złotych umowy o dzieło zawierane przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z zewnętrznymi kontrahentami tegoż sądu.

Z pozyskanych przez CBA i prokuraturę dowodów wynika, że również w sądach, w których dokonano dziś przeszukań, mogły mieć miejsce nieprawidłowości w zakresie zlecania usług podmiotom zewnętrznym, które występują jako kontrahenci Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Zarzuty wobec podejrzanych

W toku postępowania przedstawiono dotychczas zarzuty pięciu podejrzanym: Dyrektorowi i Głównej Księgowej Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Dyrektorowi Centrum Zakupów Dla Sądownictwa oraz dwóm osobom reprezentującym podmioty gospodarcze, które miały wykonywać fikcyjne usługi na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Dotyczą one przywłaszczenia na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie kwot sięgających nawet przeszło 10 milionów złotych i korupcji. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec czterech podejrzanych sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec jednej podejrzanej sąd zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 40 tysięcy złotych połączone z dozorem Policji i zakazem opuszczania kraju. Decyzja sądu w tym zakresie została zaskarżona przez prokuratora.

źródło: PK

Zobacz również: