Przedsiębiorcy tną koszty

45 procent przedsiębiorców kierujących małą lub średnią firmą uważa, że rok 2016 był dla nich rokiem udanym, a 24 procent spodziewa się, że sytuacja ich przedsiębiorstwa w najbliższych 12 miesiącach się poprawi. Mimo tego aż 41% za swój priorytet na kolejny rok uznaje redukcję kosztów. Co jeszcze wynika z badania „Kondycja polskich MŚP”?
Okazuje się, że 12% badanych przedsiębiorców ocenia sytuację swojej firmy jako złą. To wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do roku ubiegłego. Co więcej, aż 1/3 respondentów jest zdania, że w 2016 r. nie udało im się zrealizować zakładanych celów. Na szczęście spadł odsetek firm, które obawiają się o swoją przyszłość.
Niepokoić może natomiast fakt, że przeszło 2/5 przedsiębiorstw zamierza w przyszłym roku zredukować swoje koszty. W ubiegłorocznym badaniu takie deklaracje pojawiały się ponadczterokrotnie rzadziej. Co gorsza, w ciągu najbliższych 12 miesięcy firmy w mniejszym stopniu chcą skupiać się na pozyskiwaniu nowych klientów. Będzie to kluczowe tylko dla 18% respondentów, podczas gdy w zeszłym roku było najważniejszym celem dla 61%.
Jak mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Katarzyna Fatyga, prezes firmy Diners Club Polska: „Jeśli chodzi o plany dotyczące zatrudnienia w następnym roku, 19% firm zamierza je zredukować, 13% – zwiększyć, a połowa – utrzymać na niezmienionym poziomie”. Warto zwrócić uwagę, że dla aż 8% przedsiębiorców zatrudnienie nowych pracowników będzie przyszłorocznym priorytetem. W badaniu z ubiegłego roku nie padła ani jedna taka odpowiedź.

Zobacz również: