Pożyczki w łącznej wysokości 200 mln zł umożliwią przedsiębiorstwom z Polski Wschodniej nowe inwestycje – mówi wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły w czwartek umowę na realizację programu pn. „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, dzięki któremu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży turystycznej i okołoturystycznej, będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej.

Jak podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, wspieranie działań na rzecz rozwoju przemysłu wolnego czasu jest jednym z założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. „Oczekujemy, że wsparcie przyczyni się do poszerzenia oferty produktów i usług, co przełoży się na korzyści ekonomiczne zarówno dla przedsiębiorców, jak i całego makroregionu” – dodał.

Środki, które zostaną udostępnione przedsiębiorcom, pochodzą z funduszy europejskich poprzedniej perspektywy. Są to spłaty wsparcia zwrotnego udzielanego w projekcie pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”.

BGK zrealizował to przedsięwzięcie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW), dysponując kwotą blisko 200 mln zł. Po realizacji projektu pieniądze straciły walor środków unijnych i jako krajowe fundusze pozabudżetowe pozostają w dyspozycji ministra rozwoju.

Firmy z Polski Wschodniej będą mogły przeznaczyć dodatkowy kapitał m.in. na budowę i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej, wsparcie projektów w obszarze turystyki, produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, tworzenie obiektów noclegowych i produktów regionalnych oraz tworzenie parków tematycznych.

W projekcie preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Jak poinformowało MR, przetarg na wybór pośredników finansowych, którzy będą udzielać przedsiębiorcom zwrotnego wsparcia, odbędzie się pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku. O postępach w realizacji programu będzie można przeczytać na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego. Strategia będzie realizowana przez 10 lat, do 31 stycznia 2027 roku.

W późniejszym etapie będzie możliwe również udzielanie wsparcia w formie innych instrumentów finansowych, np. poręczeń i wejść kapitałowych, o ile zapotrzebowanie na tego typu inwestycje będzie zgłaszane przez przedsiębiorców.

Program „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” jest kontynuacją wsparcia sektora turystyki w Polsce Wschodniej. W ramach PO RPW powstał unikalny Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo łączący pięć województw Polski Wschodniej. Z tych samych środków Polska Organizacja Turystyczna zrealizowała program promocji poświęcony atrakcjom turystycznym w Polsce Wschodniej. Łączna wartość projektów przekroczyła 350 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniosło blisko 290 mln zł.

Źródło: MR

Zobacz również: