Zapewnienie użytkownikom najwyższego komfortu akustycznego przy jednoczesnym zachowaniu surowych standardów bezpieczeństwa to wyzwanie, które stoi przed projektantami nowoczesnych obiektów mieszkalnych i użytkowych. Aby spełnić oba te wymagania muszą oni nie tylko stosować się do przepisów prawa oraz zasad sztuki budowlanej, ale również wybierać odpowiednie materiały. W przypadku konieczności wznoszenia stabilnych ścian o podwyższonych parametrach akustycznych powinni oni sięgnąć po SILIKAT A – ekologiczne i wytrzymałe bloczki wapienno-piaskowe od Grupy SILIKATY.

Wszechobecny hałas to jeden z najbardziej uciążliwych elementów życia współczesnego człowieka. Dochodzący zza okna gwar i szum przejeżdżających samochodów, muzyka i rozmowy odbywające się w sąsiednich mieszkaniach, a nawet odgłosy pracujących sprzętów domowych i instalacji towarzyszą nam o każdej porze dnia i nocy. Z uwagi na fakt, że praca i odpoczynek w hałaśliwych miejscach są mało efektywne, a w konsekwencji mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie użytkowników obiektów, inwestorzy coraz większą wagę przykładają do optymalnego wyciszenia pomieszczeń mieszkalnych oraz komercyjnych. Kwestia ta zwykle analizowana jest już na etapie projektowania, ponieważ zastosowanie odpowiednich materiałów, przy poprawnym wykonawstwie i właściwych rozwiązaniach projektowych,  pozwala na skuteczne ograniczenie dźwięków dochodzących z zewnątrz, a także tych przenoszonych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami budynku. Przykładem produktu, który w wymierny sposób pomaga poprawić izolacyjność akustyczną obiektu są silikatowe bloczki SILIKAT A od Grupy SILIKATY.  Pod nazwą tą kryją się elementy murowe o gładkich powierzchniach czołowych (bez profilowań), które doskonale nadają się do wznoszenia ścian o podwyższonych parametrach akustycznych. Z uwagi na dużą masę (pojedynczy element waży 18,6 kg) oraz gęstość materiału (klasa gęstości 2,0), przegroda wykonana z bloczków SILIKAT A jest bardzo masywna i dzięki temu skutecznej chroni przed wszelkimi odgłosami mogącymi dostać się do pomieszczeń, zapewniając w nich przyjazną dla uszu ciszę.

Bezpieczeństwo i wytrzymałość? Murowane!

Zapewnienie w pomieszczeniach minimalnego poziomu hałasu to niezwykle ważna kwestia z punktu widzenia inwestorów. Na akustykę wnętrz zwracają bowiem uwagę zarówno osoby poszukujące komfortowego mieszkania na użytek prywatny, jak i właściciele firm. Nie należy jednak zapominać, że nawet najcichsze ściany muszą być również stabilne i trwałe. Silikatowe bloczki SILIKAT A charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, dzięki czemu wzniesiony z nich mur przeniesie nawet duże obciążenia. W zależności od ustawienia bloczków w murze, z produktów Grupy SILIKATY można wykonać ścianę o grubości 18 lub 25 centymetrów. Warto tutaj wspomnieć, że konieczność wypełnienia zaprawą wszystkich spoin pomiędzy poszczególnymi bloczkami, dodatkowo zwiększa szczelność muru i eliminuje ryzyko niestarannego wykonania prac przez ekipę budowlaną.

Więcej informacji na temat produktów Grupy SILIKATY można znaleźć na stronie internetowej www.grupasilikaty.pl

Zobacz również: