Jak ubiegać się o wypłatę odszkodowania za zimowy wypadek?

Każdego roku, wraz z pierwszymi opadami śniegu, zauważyć można wzrost liczby wypadków spowodowanych zimowymi warunkami. Do takich wypadków zaliczyć możemy: upadek na nieodśnieżonym, śliskim chodniku, zranienie ciała spowodowane spadającym soplem czy też zalanie mieszkania przez śnieg zalegający na dachu budynku. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak w takich przypadkach ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Podpowiadamy, jakie świadczenia należą się osobie poszkodowanej i jak starać się o ich wypłatę.

Przede wszystkim musimy pamiętać, że każdy właściciel nieruchomości (budynku) czy też drogi, odpowiada za prawidłowe ich utrzymanie i ma obowiązek zapewnić możliwość bezpiecznego z nich korzystania. Tym samym właściciel odpowiada za szkody powstałe na skutek jego zaniedbań. To właśnie w związku z tym obowiązkiem osoby poszkodowane mogą starać się o wypłatę należnej rekompensaty.

Upadek na nieodśnieżonym chodniku

W momencie, gdy w wyniku upadku doznaliśmy urazu, w pierwszej kolejności na miejsce zdarzenia należy wezwać Pogotowie Ratunkowe. Istotne jest również wykonanie dokumentacji fotograficznej, która zobrazuje miejsce zdarzenia. Jeżeli na miejscu wypadku obecni są świadkowie, należy spisać ich dane personalne, aby móc się z nimi skontaktować w późniejszym terminie, celem potwierdzenia naszej wersji wydarzeń. Kolejnym etapem w procesie ubiegania się o stosowne odszkodowanie jest ustalenie zarządcy miejsca wypadku, nie zawsze będzie to właściciel.  Najczęściej jest to podmiot zewnętrzny, któremu zlecono zarząd nieruchomością. – Osoba poszkodowana swoje roszczenia powinna kierować bezpośrednio do zarządcy miejsca wypadku lub jego ubezpieczyciela, o ile zarządca posiada wykupione ubezpieczenie OC – wyjaśnia Bartosz Kozak, radca prawny współpracujący z Centrum Odszkodowań DRB, firmą specjalizującą się w pomocy przy uzyskaniu należnych odszkodowań. Pamiętać należy jednak,  że dla chodników znajdujących się bezpośrednio przy granicy posesji odpowiedzialnym za utrzymanie chodnika będzie właściciel posesji lub jej administrator, a dla chodników będących otoczeniem drogi publicznej – zarządca drogi publicznej. – W przypadku takiego zdarzenia, osoba poszkodowana może starać się o zadośćuczynienie za krzywdę jakiej doznała na skutek doznanych obrażeń ciała. Ponadto może również starać się o zwrot wszelkich poniesionych kosztów, takich jak na przykład koszt leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, czy dojazd do placówek medycznych – dodaje radca prawny Bartosz Kozak.

Odszkodowanie za zranienie soplem

W trakcie zimy zagrażają nam również sople zwisające z budynków. W przypadku uszkodzenia ciała lub mienia, na skutek oderwania się i uderzenia sopla, także możemy starać się o stosowne odszkodowanie. Czynności, które powinniśmy wykonać są praktycznie takie same, jak przy upadku na śliskiej nawierzchni. Po pierwsze należy sporządzić dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia. Jeśli na miejscu zdarzenia obecni są świadkowie powinniśmy spisać ich dane osobowe. Ponadto, jeśli zranił nas sopel upadający z dachu sklepu czy urzędu,  powinniśmy zgłosić wypadek pracownikowi danego budynku i  zadbać o to, by została stworzona stosowna notatka opisująca zaistniałe zdarzenie. Można również zawiadomić i wezwać Straż Miejską lub Policję na miejsce zdarzenia, która dodatkowo udokumentuje fakt zdarzenia. W przypadku doznania obrażeń ciała osoba poszkodowana powinna zachować dokumentacje medyczną z całego procesu leczenia. Warto również zachować rachunki, które udokumentują poniesione przez nas dodatkowe koszty, takie jak zakup leków, dojazd do placówek medycznych czy rehabilitacji, co pozwoli nam ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków. . Swoje roszczenia kierujemy bezpośrednio do właściciela lub zarządcy budynku, w przypadku domku jednorodzinnego będzie to właściciel nieruchomości. Jeśli budynek został ubezpieczony, to szkoda będzie likwidowana przez ubezpieczyciela z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC), którego to ubezpieczyciela wskazać powinien nam zarządca lub właściciel. – Warto pamiętać, że większość wspólnot mieszkaniowych ma podpisane umowy z zarządcami nieruchomości, w których określone są obowiązki zarządcy w tym najczęściej tzw. zimowe utrzymanie terenu, w które wchodzi m.in. odśnieżanie czy usuwanie sopli z budynków – dodaje Bartosz Kozak. W takim przypadku możemy ubiegać się o wypłatę odszkodowania w związku z  poniesionymi kosztami oraz zadośćuczynienia za krzywdę. –  Do wniosku o odszkodowanie należy dołączyć zebrane przez nas: oświadczenie świadka, zdjęcia, notatkę sporządzoną przez pracownika budynku czy też Straż Miejską. Następnie dokumentację medyczną oraz wszystkie rachunki, które stanowią dokumentację poniesionych przez nas kosztów w związku z wypadkiem – podpowiada Bartosz Kozak, radca prawny współpracujący z Centrum Odszkodowań DRB.

Zalanie mieszkania

W okresie zimowym zdarzają się zalania mieszkania, którego przyczyną jest topniejący śnieg zalegający na dachu bloku mieszkalnego. W takiej sytuacji osoba poszkodowana może uzyskać odszkodowanie na dwa sposoby. Najprościej jest zgłosić szkodę do firmy, w której mamy wykupione ubezpieczenie mieszkania. Nie wszyscy jednak mają wykupioną taką polisę i w takim przypadku możemy strać się o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC właściciela lub zarządcy budynku. Aby móc ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC istotnym jest wykazanie, że zarządca budynku nienależycie wykonywał swoje obowiązki i nie odśnieżał regularnie dachu, co doprowadziło do zniszczenia mienia w mieszkaniu. Często niezbędne będzie sporządzenie kosztorysu przez rzeczoznawcę, który oceni i wyceni powstałe szkody w naszym mieszkaniu. – Szkodę wynikającą z zalania mieszkania zgłosić należy niezwłocznie do zarządcy budynku. Odpowiednio udokumentowana szkoda powinna zapewnić nam wypłatę odszkodowania. W przypadku odmowy bądź wypłaty za niskiej kwoty, pozostanie nam droga sądowa – wyjaśnia Bartosz Kozak z DRB.

Należy pamiętać, że osoby, które chcą starać się o wypłatę odszkodowania za zimowy wypadek muszą udowodnić, że bezpośrednią przyczyną powstania szkody jest nienależyte wykonanie obowiązków przez zarządcę miejsca wypadku. Właśnie dlatego każda taka sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Warto skorzystać z usług firm, które specjalizują się w pomocy przy uzyskaniu należnych odszkodowań. Pracownicy takiej firmy udzielą nam szczegółowych informacji na temat tego, o jakie odszkodowanie możemy się ubiegać, jak również będą nas reprezentować przed towarzystwem ubezpieczeniowym, załatwiając w ten sposób wszelkie formalności.

Zobacz również: