Prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło i Paweł Kukiz z ruchu Kukiz’15 zostali liderami grudniowego rankingu zaufania CBOS.

59 proc. ankietowanych zadeklarowało zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy (spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z listopadem). Nieufność do prezydenta wyraża 29 proc. (wzrost o 4 pkt proc.). Premier Beacie Szydło ufa 51 proc. badanych (bez zmian). Nie ufa jej 34 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.). Pawłowi Kukizowi ufa 45 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), u 25 proc. jego osoba budzi nieufność (bez zmian).

41 proc. badanych ufa ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze (wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do badania w listopadzie). Nie ufa mu 40 proc. (bez zmian). Na piątym miejscu w grudniowym rankingu znalazł się wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, któremu ufa 35 proc. badanych (bez zmian). Nieufność deklaruje 18 proc. ankietowanych (wzrost o 4 pkt proc.).

Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 34 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc.). Nie ufa mu 50 proc. badanych (bez zmian). Wicepremierowi, szefowi resortu nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi ufa 32 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.). Nie ufa mu 26 proc. (bez zmian).

Liderowi Nowoczesnej Ryszardowi Petru ufa 31 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.). Nieufność deklaruje 31 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska cieszy się zaufaniem 30 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.). Nie ufa jej 16 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

29 proc. badanych ufa szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Błaszczakowi (spadek o 2 pkt proc.). Nie ufa mu 30 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Szefowi Ministerstwa Obrony Narodowej Antoniemu Macierewiczowi ufa 28 proc. badanych (bez zmian). Nie ufa mu 53 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Zaufanie do szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza wyniosło w grudniu 27 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Nie ufa mu 13 proc. (bez zmian). 26 proc. ufa szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu (wzrost o 1 pkt proc.). Nie ufa mu 29 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej ufa 25 proc. ankietowanych (bez zmian). Nie ufa jej 28 proc. (to więcej o 2 pkt proc.). Wicepremierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiem ufa 24 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.). Temu politykowi nie ufa 20 proc. (bez zmian).

Zaufanie do szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny deklaruje 24 proc. ankietowanych (bez zmian). Nie ufa mu 39 proc. (spadek o 1 pkt proc.). 19 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła (bez zmian). Nie ufa mu także 19 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.).

19 proc. badanych ufa marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu (spadek o 2 pkt proc.). Nie ufa mu 21 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu ufa 15 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.). Nie ufa mu 13 proc. (więcej o 1 pkt proc.).

Zaufanie do lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierza Czarzastego deklaruje 14 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Brak zaufania – 18 proc. (bez zmian).

IAR

 

Zobacz również: