Mój dziadek zapisał mi w testamencie mieszkanie. Jest to cały jego majątek. Tylko ja zostałam wymieniona, jako spadkobierczyni. Dziadek ma jeszcze dwóch synów. Wydaje mi się, że mogą oni ode mnie żądać kiedyś zachowku po dziadku? Teraz twierdzą, że tego nie zrobią, ale jak dziadek odejdzie, nie wiem co postanowią. Czy można się jakoś przed tym zabezpieczyć?
Justyna K.
Synowie dziadka rzeczywiście są uprawnieni do otrzymania zachowku, bo chociaż nie zostali powołani do spadku, nie zostali również wydziedziczeni. Zachowek, jaki im przysługuje wynosi ½ wartości udziału spadkowego, który przypadałby im, gdyby byli powołani do spadku z mocy ustawy (tj. gdyby nie było testamentu), przy założeniu, że żaden z nich nie jest trwale niezdolny do pracy.
Istnieje oczywiście sposób na zabezpieczenie Pani przed ewentualnym żądaniem zachowku. Pierwszym rozwiązaniem może być wydziedziczenie spadkobierców ustawowych. Możliwe jest ono jednak tylko w sytuacjach wyjątkowych, tj. np. gdy uprawniony do zachowku uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Jeżeli jednak relacje rodzinne Pani dziadka i jego synów są poprawne, metoda ta nie może znaleźć zastosowania. Możliwe jest również sporządzenie pomiędzy dziadkiem a spadkobiercami ustawowymi umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Zgodnie z brzmieniem odpowiednich artykułów kodeksu cywilnego spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.
Wobec brzmienia powyższych zapisów, oczywistym jest, że nie będą mogli oni żądać wypłaty zachowku.
Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus

 

Zobacz również: