Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko dwóm oszustom. Ich przestępczą działalnością pokrzywdzonych zostało 199 osób.
Oskarżeni wyłudzili łącznie kwotę 6 milionów 616 tysięcy 358 złotych. Dodatkowo usiłowali oni wyłudzić 1 milion 416 tysięcy 670 złotych.
Do wyłudzeń dochodziło pod fałszywym pretekstem pośredniczenia w sprzedaży akcji jednej z największych w Polsce firm sektora paliwowego, a także w nabyciu mieszkań położonych w Trójmieście. Sprawcy umiejętnie wprowadzali pokrzywdzonych w błąd, iż jeden ze sprawców, podający się za członka zarządu spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych, oferował do nabycia pakiet uprzywilejowanych akcji, gwarantując wysoki zysk. Na tej podstawie sprawcy uzyskali od konkretnych pokrzywdzonych znaczne kwoty pieniędzy, oscylujące w granicach od kilku do kilkuset tysięcy złotych.
Na wniosek prokuratora wobec oskarżonych cały czas stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, albowiem z popełnienia zarzuconych im przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zobacz również: