29 listopada 2016 w Wiedniu odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dyskryminacji i prześladowania chrześcijan na całym świecie, szczególnie w Europie. Celem konferencji było zwrócenie uwagi międzynarodowej społeczności na rosnący problem dyskryminacji i nietolerancji wobec chrześcijan w Europie, a także brutalnych mordów i egzekucji tej grupy religijnej na Bliskim Wschodzie. Poszukiwano również konkretnych, skutecznych rozwiązań by tej sytuacji przeciwdziałać, nie dopuszczając do jej dalszego dramatycznego rozwoju.

Konferencja została zorganizowana przez Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie z siedzibą w Wiedniu. Wydarzenie zgromadziło kluczowych ekspertów z dziedziny prawa i polityki w temacie wolności religijnej w Europie i na świecie. Wśród prelegentów znalazł się m.in. Ján Figel – Specjalny Wysłannik UE ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych poza granicami UE oraz szwedzki europoseł Lars Adaktusson – członek Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego. W konferencji, która odbyła się w Pałacu Arcybiskupim w Wiedniu, wzięło udział ponad 100 osób.

Celem konferencji Embattled: Christians under Pressure in Europe and Beyond,  było także zasygnalizowanie krajowym ustawodawcom, specjalistom, duchownym oraz ogółowi społeczeństwa o złożonym, rosnącym i aktualnym zagrożeniu wobec wolności religijnej i wolności sumienia chrześcijan nie tylko w Europie, ale również na świecie.

„Sytuacja chrześcijan na całym świecie nigdy nie była tak niepewna jak jest dzisiaj”, powiedział bp Stephan Turnovszky, w części powitalnej konferencji w imieniu kard. Christopha Schönborna, arcybiskupa Wiednia. „Choć w Europie nie dochodzi do zorganizowanych prześladowań chrześcijan, aktualnie dominujące trendy są przerażające – osoby kierujące się w swoim życiu wyznawanymi wartościami są coraz częściej marginalizowane, a także doświadczają licznych represji politycznych i medialnych”, podkreślał.

W przemówieniu otwierającym, Specjalny Wysłannik UE ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych poza granicami UE Ján Figel zwrócił uwagę, że ponad 100 tysięcy chrześcijan rocznie ginie z powodu swojej wiary. „Ci, którzy nie rozumieją czym jest i jakie znaczenie ma religia nie są w stanie zrozumieć tego, co dzieje się teraz na świecie„, powiedział.

Podczas sesji porannej, paneliści odnieśli się do sytuacji chrześcijan poza Europą – w krajach takich jak Irak, Nigeria, Korea Północna i Syria, wskazując na ogromną skalę tamtejszych prześladowań, w tym rzezi chrześcijan oraz innych mniejszości religijnych. W panelu pojawiło się także osobiste świadectwo „Timothy’ego C.”, człowieka, który uciekł z Korei Północnej, w obliczu pewnej śmierci, na którą był skazany z powodu swoich przekonań religijnych.

Pozostali eksperci relacjonowali m.in. masowe przypadki agresji i zabijania chrześcijan w Nigerii przez terrorystów Boko Haram. Szwedzki europoseł Lars Adaktusson opisywał swoją wizytę w północnym Iraku, gdzie obserwował „znamiona celowego niszczenia i pogardy dla wiary innych” – tj. zmiażdżonych i zdewastowanych świętych symboli, spalonych świętych ksiąg, graffiti tzw. „Państwa Islamskiego” na ścianach kościelnych. Te i inne przykłady ataków na chrześcijan stanowiły silną motywacją by na początku br. roku zainicjował on pracę nad uchwałą,  jednogłośnie przyjętą w Parlamencie Europejskim, uznającą, iż mordowanie chrześcijan oraz innych mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie ma charakter systematyczny i nosi znamiona ludobójstwa, tj. zbrodni przeciwko ludzkości. W wygłoszonym wystąpieniu podkreślał, że „Nigdy nie powinniśmy wahać się w obronie wolności religijnej. (…) W końcu, to istotny punkt do obrony, wymagający odwagi w polityce zagranicznej, opartej na rozpoznaniu i poszanowaniu godności ludzkiej oraz praw człowieka. Taka polityka musi zawierać wyraźne zobowiązanie obrony najbardziej prześladowanych grup religijnych na świecie.

Podczas sesji popołudniowej, paneliści rozważali sytuację wspólnot chrześcijańskich w Europie Środkowej – skupiając się na wzroście ograniczeń dla korzystania z klauzuli sumienia, praw rodzicielskich, wolności zrzeszania się i wolności słowa, a także przestępstw motywowanych nienawiścią wobec wiernych, jak również licznych przykładów aktów wandalizmu wobec chrześcijan na kościoły i cmentarze.

W kolejnym panelu, dotyczącym europejskiej perspektywy problemu marginalizacji chrześcijan w życiu społecznym, coraz bardziej ograniczanych w korzystaniu ze swoich wolności, Ellen Fantini, Dyrektor Obserwatorium, powiedziała: „Prześladowania chrześcijan na całym świecie powinny zostać potraktowane przez społeczność międzynarodową z najwyższą powagą, spotykając się z odpowiednią do ich skali reakcją. Mimo, że presja wobec chrześcijan w Europie jest o wiele bardziej subtelna niż ma to miejsce na Bliskim Wschodzie, może ona prowadzić do znacznie poważniejszych incydentów”.

Gudrun Kugler, prawnik i polityk, założycielka Obserwatorium oraz deputowana do Parlamentu Wiedeńskiego wskazywała jak istotne jest inicjowanie kontaktu z politykami oraz motywowanie ich do podejmowania działań, mających na celu stworzenia przestrzeni dla chrześcijan w Europie, której jest coraz mniej oraz odpowiedniej reakcji na zbrodnie popełnione przeciwko chrześcijanom na całym świecie.

W Wiedniu Instytut Ordo Iuris reprezentowała Karina Walinowicz, koordynator Centrum Wolności Religijnej i Wolności Sumienia. Wskazała ona, że „Spotkania na ten temat w międzynarodowym gronie są niezwykle ważne dla poszukiwania skutecznych kroków przeciwdziałających prześladowaniu Chrześcijan. Fakt, że problem rozpoznawany jest przez coraz szersze grono społeczności międzynarodowej budzi nadzieję, że wspólna praca i zaangażowanie przyniesie zamierzone efekty”.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z lokalnymi partnerami: ADF International, Open Doors, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Christian Solidarity International, przy wsparciu Federalist Society for Law and Public Policy Studies.

źródło: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Zobacz również: