XXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu odbyła się12 grudnia. Była ona wyjątkowa nie tylko ze względu na to, iż była ostatnią sesją w tym roku. To na niej radni przyjęli jednogłośnie budżet gminy Błonie na 2017 rok.

Obrady zaczęły się miłym akcentem – podziękowaniem i gratulacjami od radnych dla burmistrza Zenona Reszki – za 10 lat pracy na rzecz gminy Błonie. Wraz z gratulacjami i kwiatami burmistrz dostał życzenia kolejnych, równie owocnych lat zarządzania gminą.

Jakby na potwierdzenie skuteczności swoich działań na zakończenie sesji, to burmistrz zaskoczył wszystkich niespodziewanymi, bardzo pozytywnymi informacjami. Pierwsza dotyczyła oficjalnej zgody Kurii, podpisanej przez JE Ks. Kardynała Kazimierza Nycza, dzięki której dokonano zamiany gruntów między gminą a parafią św. Trójcy. Parafia zyska nowy teren pod powiększenie cmentarza a gmina – działkę przy ul. Grodziskiej, na której powstanie basen z halą sportową. Druga dobra informacja wywołała salwę oklasków na sali. Otóż gmina Błonie otrzymała dofinansowanie budowy Parku Bajka w kwocie ponad 7 milionów złotych. Dzięki w ten sposób „odzyskanym”pieniądzom będzie można m.in. wybudować w przyszłym roku więcej dróg niż pierwotnie planowano a także przyspieszyć o rok rozbudowę szkoły w Bieniewicach.

BP

Zobacz również: