Rzeki od najdawniejszych czasów odgrywały ogromną rolę w rozwoju miast i osad. Mazowsze nierozerwalnie związane jest z Wisłą – Królową Polskich Rzek. To właśnie jej zostało poświęcone dzisiejsze seminarium „Wiślanego Okrągłego Stołu”, zorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Fundację Rok Rzeki Wisły.
„Wiślany Okrągły Stół”
Zbliżający się rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły, dlatego dziś podczas seminarium „Wiślanego Okrągłego Stołu” rozmawiano o znaczeniu Wisły dla gospodarki turystycznej oraz możliwościach wykorzystania jej zasobów i uwarunkowań. „Wiślany Okrągły Stół” jest realizacją „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2020” oraz stanowi wstęp do cyklicznych spotkań i warsztatów regionalnych, mających na celu wypracowanie spójnego, wielowątkowego programu służącego wykorzystaniu potencjału Wisły na odcinku mazowieckim. Wszystkie te działania są właśnie po to, aby wesprzeć turystykę wiślaną i stworzyć korzystne warunki do jej rozwoju na Mazowszu.
– „Wiślany Okrągły Stół” to dopiero początek. Chcemy zainicjować spotkania ludzi, którzy są związani z wodą i chcą z nią zrobić coś dobrego. Na dzisiejszym seminarium pokazujemy zarówno dziedzictwo kulturowe Wisły, możliwości jej rozwoju, jak również to, co już się dzieje na Wiśle – powiedziała Izabela Stelmańska, Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM. – Założeniem jest, aby w przyszłości ten „Wiślany Okrągły Stół” zajmował się już bardzo szczegółowymi zadaniami. Po tym spotkaniu, na przełomie stycznia i lutego, odbędą się warsztaty we wszystkich subregionach województwa mazowieckiego – dodała.
Potencjał turystyczny Wisły
Unikatowe walory przyrodnicze oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze Wisły to niewątpliwie mocne strony turystyki Mazowsza. Dynamika rozwoju regionu zależy jednak nie tylko od atrakcyjności turystycznej, ale także od inwestycji, promocji oraz odpowiedniej polityki lokalnej. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki finansowe m. in. na współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze kultury i turystyki w 2017 r. na realizację zadań związanych z szeroko pojętą wodą oraz produktami turystycznymi jej dotyczącymi. Promocja turystyczna Wisły wpasowuje się w te założenia. To dobra wiadomość nie tylko dla turystów, mieszkańców i miłośników Wisły, ale także dla przedsiębiorców turystycznych.
– Nasze działania prowadzimy w trzech obszarach. Pierwszym jest historia, kultura i dziedzictwo narodowe, na którym możemy się opierać i budować współczesną, obecną tożsamość. Drugi to turystyka i rekreacja, czyli obszar wolności i swobody nad tą rzeką. Natomiast trzeci obszar tworzą natura i ekologia, czyli to, co w Wiśle jest obecnie najcenniejsze i najbardziej doceniane w całej Europie – powiedział Prezes Fundacji Rok Rzeki Wisły, Robert Jankowski.
 Partners for International Business
Samorząd Województwa Mazowieckiego aktywnie wspiera sektor gospodarki wodnej. Od dwóch lat współpracuje z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz konsorcjum polsko-holenderskich firm  w ramach projektu Partners for International Business. Jest to projekt rządowy umacniający współpracę gospodarczą Polski i Holandii.  Powstała w jej ramach koncepcja PARKU RZEKI WISŁY – VISTULA RIVER PARK obejmuje odcinek od Nowego Dworu Mazowieckiego do Płocka. Zakłada ona wzrost znaczenia wiślanej turystyki w ramach zasady zrównoważonego rozwoju – przy zachowaniu bioróżnorodności Wisły oraz dziedzictwa kulturowego z nią związanego, m. in. Twierdzy Modlin. Warto podkreślić, że połączenie tego potencjału z Mazowieckim Portem Lotniczym w Modlinie to ogromna szansa na dynamiczny rozwój turystyki w regionie.
 Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zobacz również: