Senat bez poprawek przyjął ustawę podwyższającą najniższe emerytury i renty i zmieniającą system waloryzacji tych świadczeń. Ustawa przewiduje, że od 1 marca 2017 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna zostaną podwyższone do 1000 złotych.

Renty socjalne zostaną podniesione do 840 zł, a najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną do 750 zł. Oznacza to wzrost tych świadczeń odpowiednio o 117,44 zł, 98,65 i o 73,25 zł.

Ponadto ustawa wprowadza odstępstwa od zasady procentowej waloryzacji emerytur i rent, jednakowej dla wszystkich świadczeniobiorców. Mają one być w 2017 roku podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej jednak niż o kwotę 10 zł.

Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

źródło: IAR

 

Zobacz również: