Katowiccy agenci CBA zatrzymali dwie osoby w śledztwie dot. przyjęcia korzyści majątkowej w związku z wydaną pozytywną opinią przeciwpożarową i uzyskaniem decyzji na zorganizowanie imprezy masowej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2014 r. Wiemy, że takich umów jest więcej. Apelujemy o zgłaszanie się do CBA i skorzystanie z klauzuli niekaralności określonej w kodeksie.

Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na zlecenie Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, zatrzymali dziś dwie osoby.

Zatrzymania CBA mają związek ze śledztwem dotyczącym przyjęcia korzyści majątkowej w związku z wydaną pozytywną opinią przeciwpożarową, która z kolei warunkowała uzyskanie pomyślnej decyzji na zorganizowanie imprezy masowej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2014 r.

Pieniądze trafiły na fundusz wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w postaci darowizny.

W trakcie śledztwa ujawniono szereg umów darowizn, które warunkowały uzyskanie pozytywnej opinii przeciwpożarowej odnośnie imprez organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Centralne Biuro Antykorupcyjne apeluje, aby organizatorzy imprez, którzy wręczyli taką korzyść majątkową w postaci darowizny, zgłaszali się do CBA i skorzystali z klauzuli niekaralności wynikającego z art. 229 § 6 kodeksu karnego: ”Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten się o nim dowiedział”.

źródło: CBA

Zobacz również: