Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań za 40 lat ryby mogą całkowicie zniknąć z mórz i oceanów. Decyzję na ten temat podejmuje każdy z nas – podczas codziennych zakupów spożywczych. Odpowiedzialne wybory konsumenckie są w stanie zmienić przyszłość. Kupujmy ryby i owoce morza świadomie, w oparciu o nowy Poradnik konsumenta stworzony przez WWF Polska.
Niestety wiele z powszechnie dostępnych w sprzedaży gatunków ryb i owoców morza jest poławianych w nadmiernych ilościach, a ich liczba stale się zmniejsza, powodując zagrożenie wyginięciem. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), prawie 90% światowych zasobów ryb jest przełowionych lub poławianych na najwyższym możliwym poziomie. Popularne na naszych stołach ryby takie jak łosoś bałtycki, sola czy węgorz już teraz potrzebują naszej pomocy w walce o przetrwanie.
Poradnik konsumenta Jaka ryba na obiad? To przewodnik po wybranych gatunkach ryb i owoców morza. Został stworzony z myślą o tym, aby pomóc w podejmowaniu świadomych wyborów konsumenckich podczas zakupów. Nowa wersja poradnika zawiera rozbudowane informacje dotyczące wyboru ryb. Jest tam uwzględniony podział na gatunki, pochodzenie, czyli na jakim obszarze połowowym ryba została złowiona lub w  jakim kraju ją wyhodowano oraz narzędzia połowowe, przy pomocy których ją złowiono. Wszystkie wymienione powyżej informacje powinny być zawsze dostępne dla kupującego – na opakowaniu produktu bądź bezpośrednio u sprzedawcy.

Gatunki ryb i owoców morza występujące w poradniku są podzielone na trzy światła. Te zamieszczone na czerwonym świetle w poradniku są zagrożone wyginięciem ze względu na nadmierne połowy i przełowienie danych stad, a także metody połowu, które często mają negatywny wpływ na środowisko (np. poprzez trałowanie denne, które niszczy wiele cennych siedlisk). Są to gatunki poławiane komercyjnie na dużą skalę, a ich połowy są legalne, jednakże jeśli będą nadal poławiane w takich ilościach i tempie, nie będą miały szansy na odrodzenie się, a za kilkadziesiąt lat może danego stada zabraknąć. Natomiast na żółtym świetle zostały umieszczone gatunki, które w wyniku obecnej presji połowowej pochodzą z połowów narażających daną populację na przełowienie lub których metoda połowu/hodowli jest szkodliwa dla środowiska. Z kolei ryby i owoce morza oznaczone zielonym światłem pochodzą z bezpiecznych połowów, niezagrażających przetrwaniu gatunków, dlatego są one najlepszym wyborem pod względem środowiskowym.

Warto pamiętać, że produktom rybnym nadawane są certyfikaty, te oznaczone certyfikatem MSC (w przypadku ryb dziko żyjących) i ASC (ryby hodowlane) zostały złowione bądź wyhodowane w sposób przyjazny dla otoczenia. Ich producenci spełniają surowe, najwyższe normy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, normy dotyczące ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Niektóre gatunki ryb znajdujące się na czerwonym lub żółtym świetle mogą mieć certyfikat MSC, jeśli pochodzą z wybranych stad poławianych w sposób zrównoważony. W takim wypadku możemy dany produkt kupić ze świadomością, że nie zagrażamy środowisku i bioróżnorodności mórz i oceanów.

Kiedy planujesz domowy posiłek, wybierasz się na zakupy lub do restauracji, zabierz ze sobą poradnik WWF Jaka ryba na obiad?. Dzięki niemu dowiesz się, które ryby możesz śmiało kupować, a których ze względu na obszar występowania lub nadmierne połowy powinieneś unikać. Popyt stymuluje podaż. To nasze wybory kształtują rynek, wybierajmy więc mądrze, z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.
WWF staje w obronie mórz i oceanów oraz zamieszkujących je organizmów, promując zrównoważone praktyki rybackie, prowadząc działania edukacyjne na rzecz ochrony życia i różnorodności w wielkich wodach.

Poradnik konsumenta dostępny na stronie http://ryby.wwf.pl/jaka-ryba-na-obiad-poradnik-konsumenta/
Więcej informacji: http://ryby.wwf.pl

źródło: WWF

Zobacz również: