W pierwszej połowie roku Powiat Żyrardowski prowadził duże badanie socjologiczne. Działaniami objęte były wszystkie gimnazja na terenie powiatu.  Złożoność projektu badawczego wymagała sprawnej komunikacji, szybkich informacji zwrotnych, przede wszystkim zrozumienia dla prowadzonych działań i poczucia wspólnej pracy dla społeczności lokalnych. Współpraca przy projekcie udała się. Spotkanie przy tej okazji, chyba jedyne wszystkich dyrektorów z gmin, miast i powiatu,  pokazało, że warto częściej spotykać się i wymieniać doświadczenia, po prostu lepiej poznawać się. Chcemy kontynuować tę dobrą współpracę. Jestem przekonany, że Forum będzie przestrzenią wymiany doświadczeń, informacji, usprawnienia komunikacji i wzmocnienia potrzeby wspólnego działania dyrektorów palcówek oświatowych z terenu powiatu żyrardowskiego – mówi starosta Wojciech Szustakiewicz. I rzeczywiście tak się stało. Dyrektorzy palcówek oświatowych spotkali się 8 grudnia w Stajni Sobiescy w Żyrardowie.

Tematów w oświacie nigdy nie brakuje. Organizatorzy Forum Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przygotowali merytorycznie dwa zagadnienia. Pierwszym było podsumowanie dużego badania socjologicznego, które powiat prowadził wiosną tego roku „Plany edukacyjne i motywacje młodzieży gimnazjalnej w powiecie żyrardowskim”. Badaniem objętych blisko 800 gimnazjalistów. Wyniki badań oraz rekomendacje omówił Mariusz Wachowicz z pracowni badań Omikron.

Kolejnym zagadnieniem, które wcześniej zgłosił Krzysztof Waśkowski przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu była reforma oświaty. Tu z pomocą pospieszyło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W Forum wzięła udział Agnieszka Ludwin ekspert MEN, która wyczerpująca zaprezentowała założenia reformy oświaty „Dobra Szkoła”.

Spotkanie było ważne dla każdego uczestnika. Były rozmowy przy kawie, dyskusje, pytania, plany na następne spotkanie, czyli to wszystko, co być powinno na Forum. Gospodarze spotkania starostowie Wojciech Szustakiewicz i Grzegorz Dobrowolski oraz przewodniczący Rady Powiatu Daniel Suchecki dziękują wszystkim za udział.

dsc_0002 dsc_0007 dsc_0013 dsc_0046 dsc_0051

Zobacz również: