Businessman hand cuffed
Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Krajowej Departament Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Delegatura we Wrocławiu w sprawie grupy przestępczej podejrzanej o pranie brudnych pieniędzy oraz wyłudzenie blisko 60 mln złotych od obligatariuszy Spółki Polskie Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą we Wrocławiu i 20 milionów kredytu.

W tej sprawie policjanci zatrzymali cztery osoby – trzech mężczyzn w wieku od 44 do 63 lat i 54 – letnią kobietę. Zatrzymani, to osoby będące ścisłym kierownictwem wymienionej spółki. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy na chwilę obecną pozwolił na przedstawienia podejrzanym m.in. zarzutów dotyczących oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości na szkodę blisko 600 osób i podmiotów, gdzie łączna wartość wyłudzonego mienia, to blisko 60 mln złotych.

Kolejny zarzuty, to wyłudzenie kredytu w wysokości 20 mln złotych, wyprowadzenie majątku ze spółki, co ostatecznie doprowadziło do jej upadłości ze szkodą dla wierzycieli oraz prania pieniędzy pochodzących z czynów zabronionych. Jak wynika z ustaleń policjantów pracujących nad tą sprawą, podejrzani uczynili sobie z tego przestępczego procederu stałe źródło dochodu.

Spółka zawyżając swój kapitał weszła na giełdę. W rzeczywistości przewartościowane akcje lub wypuszczane przez nią obligacje, biorąc pod uwagę bardzo korzystne sprawozdania finansowe nabyło blisko 600 osób lub podmiotów. Uzyskane w ten sposób pieniądze dalej przenoszone były na kolejne zakładane podmioty. Wyprowadzenie majątku ze spółki doprowadziło w ostateczności do jej upadłości.

W toku wykonywanych czynności zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w postaci 25 pojazdów mechanicznych, w tym 20 pojazdów zabytkowych, biżuterii, pieniędzy o łącznej wartości kilku mln zł. Sąd na wniosek prokuratury, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, zastosował wobec 4 zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Przestępstwa, o które wymienieni są podejrzani, zagrożone są surową karą. Górna granica zagrożenia ustawowego przekracza 8 lat pozbawienia wolności.

KWP we Wrocławiu / ig

Zobacz również: