Od 11 do 13 grudnia w Płocku, mieście, w którym działa jedno z  najlepszych kin sieci Kino za Rogiem, spotkają się animatorzy kin sieci  z całej Polski.
Po podsumowaniu ostatniego roku działalności rozpoczną się warsztaty dotyczące działania i rozwoju małych kin społecznościowych: organizacji wydarzeń filmowych, organizacji widowni, skutecznej promocji, aranżacji otoczenia kina, współpracy z lokalnym biznesem, tworzenia Centrum Cyfrowych Inicjatyw Kulturalnych. Po raz pierwszy prelegentami będą również animatorzy wyróżniających się kin.
Warsztatom będą towarzyszyły spotkania z ludźmi związanymi z filmem, m.in. z Kingą Dębską, Zbigniewem Domagalskim i Arturem Liebhartem, a  także wybitnym grafikiem i plakacistą Rosławem Szaybo.

Zobacz również: