Po raz kolejny polscy policjanci zorganizowali konwój zatrzymanych. Na pokładzie 2 wojskowych samolotów CASA wróciło do Polski 39 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Od początku 2016 r. w ramach konwojów zbiorczych przetransportowano do kraju już 947 osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania. Wśród sprowadzonych znaleźli się m.in. podejrzewani o dokonanie najcięższych przestępstw, takich jak kradzieże, włamania, pobicia czy rozboje.

Policjanci z Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP systematycznie organizują konwoje osób zatrzymanych poza granicami kraju. Jedną z metod realizacji tego typu zadań są konwoje zbiorcze, wykonywane samolotami wojskowymi. Pozwala to na jednoczesne przetransportowanie większej liczby osób poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości oraz na obniżenie kosztów eskorty.

2

8 grudnia Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP zorganizował kolejne przejęcie osób pozbawionych wolności przekazywanych na podstawie umów międzynarodowych. Tym razem do realizacji tego zadania wykorzystano dwa samoloty wojskowe typu Casa C-295. Konwoje odbyły się na trasie Warszawa – Londyn – Warszawa. W ich ramach przetransportowano 39 osób poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości.

Osoby, które dokonały przestępstw, aby uniknąć kary często pokonują setki kilometrów licząc, że wymiar sprawiedliwości ich nie dosięgnie. Profesjonalne działania policjantów z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i wzorowa wymiana informacji z funkcjonariuszami z innych państw pozwalają na coraz skuteczniejsze poszukiwania i zatrzymania podejrzewanych.

Od stycznia do listopada 2016 r. w 333 konwojach funkcjonariusze sprowadzili do kraju 947 osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania. Ponadto 650 osób zostało przekazanych na drogowych przejściach granicznych. To efekt pracy policjantów z Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP oraz Wydziałów Konwojowych Komend Wojewódzkich/Stołecznej Policji.

Jedną z form realizacji tego typu zadań są konwoje zbiorcze, wykonywane wojskowymi samolotami transportowymi. Ich realizacja nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy z Siłami Powietrznymi. Jest to najefektywniejszy sposób sprowadzania osób, które za granicą ukrywały się przed organami ścigania.

KGP / ar

Zobacz również: