Jak to jest z tymi kontrolami, które Poczta prowadzi w domach? Czy mają prawo sprawdzić, czy mam w domu telewizor lub radio?
Antoni W.
Kwestia uprawnień pracowników Poczty Polskiej do przeprowadzania kontroli posiadania odbiorników radiowych i telewizyjnych była szeroko dyskutowana. Stanowisko w tej sprawie zajął Rzecznik Praw Obywatelskich, który w swoim wystąpieniu do ministra infrastruktury i budownictwa stwierdził, iż „nienaruszalność mieszkania to jedna z podstawowych zasad konstytucyjnych wyrażona w art. 50 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi, że przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Oznacza ona zakaz zakłócania swobodnego korzystania z własnego mieszkania, co wiąże się ściśle z prawem do ochrony prawnej życia prywatnego, zagwarantowanym przez art. 47 Konstytucji RP. Nienaruszalność mieszkania można określić zatem jako zakaz wkraczania do niego i przebywania w nim bez zgody właściciela lub innej uprawnionej osoby, albo bez wyraźnej podstawy ustawowej”.
 Tymczasem w obowiązującym porządku prawnym brak jest przepisów regulujących na poziomie ustawowym zasady przeprowadzania kontroli posiadania odbiorników RTV. Dlatego też na zadane przez Pana pytanie należy odpowiedzieć przecząco i stwierdzić, iż nie musi Pan umożliwiać pracownikom Poczty Polskiej przeprowadzania kontroli.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1324), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
Warszawa
tel 500-020-048

Zobacz również: