Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku. Ale jego konsekwencje, także prawne, trwają. Prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN skierowali 81 aktów oskarżenia dotyczących czynów popełnionych w okresie stanu wojennego przeciwko 136 osobom.
Wielu z nich sądy jednak nie skazały, uznając, że część przestępstw jest przedawnionych, a niektórych sprawców objęła amnestia. Jeszcze inni – już nie żyją, a wielu przez lata skutecznie torpedowało próby wymierzenia im sprawiedliwości, choć by dostarczając zwolnienia lekarskie i nie stawiając się na rozprawy.
Przy okazji nadchodzącej 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego prezentujemy aktualny zestaw postępowań prowadzonych przez pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej. Najwięcej aktów oskarżenia – 28 – skierowali prokuratorzy gdańskiego IPN oraz wrocławskiego – 12 i szczecińskiego – 11. Skazanych zostało 36 osób.
Wśród skazanych (Wałbrzych) znaleźli się m.in. funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Jerzy H., który znęcał się nad członkami „S” – bił ich, kopał, dusił, zakładając maskę przeciwgazową z zamkniętym dopływem powietrza, a nawet raził prądem.
Wyrok skazujący zapadł także w Koninie, gdzie czterech dawnych esbeków skazano m.in. za grożenie opozycjonistom pozbawieniem życia (z bronią palną), bicie, przykuwanie kajdankami do kaloryfera i „zmuszanie do stania bez odzieży w otwartym oknie przy kilkustopniowym mrozie”.
Szczegóły postępowań i orzeczenia sądów TUTAJ
źródło: IPN

Zobacz również: