Funkcjonariusze ze szczecińskiej Delegatury CBA zatrzymali kierownika, trzech inspektorów i biznesmena w sprawie korupcji przy remontach i modernizacji elementów infrastruktury Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Postępowanie swoim zakresem obejmuje czyny w stosunku do mienia wielkiej wartości.
Delegatura CBA w Szczecinie prowadzi wraz z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie śledztwo w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby zatrudnione w PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Sprawa dotyczy tzw. korupcji  menadżerskiej  i  przyjmowania korzyści w zamian za ustalenie sposobu wyłonienia wykonawcy, realizacji procedur jego wyłonienia, nadzór nad przebiegiem i końcowy odbiór robót.
Już wcześniej szczecińscy agenci CBA zabezpieczyli nośniki danych i dokumentację w blisko 40 miejscach:  biurach i mieszkaniach osób związanych z realizacją remontów i inwestycji w Elektrowni Dolna Odra.
W kolejnym etapie śledztwa, w tym tygodniu,  funkcjonariusze CBA zatrzymali kierownika nadzoru i trzech inspektorów z Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie oraz biznesmena. Zatrzymani usłyszeli zarzuty nadużycia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, fałszowania dokumentów  i korupcji menadżerskiej. Trwają czynności śledcze w szczecińskiej prokuraturze regionalnej.
Warto zaznaczyć, że Elektrownia Dolna Odra na działalność remontową rocznie przeznacza 50-70 mln zł, a latach 2007-2013 było to ok. 700 mln zł.
Postępowanie swoim zakresem obejmuje czyny w stosunku do mienia wielkiej wartości.
Piotr Kaczorek , CBA

Zobacz również: