Jan Karski był wielkim żołnierzem Rzeczypospolitej, który nigdy nie zaprzestał walki o wolność Polski, a także o ludzką godność – powiedział prezydent Andrzej Duda, który przekazał akt nominacji legendarnego kuriera na stopień generała brygady.

– Był wielkim żołnierzem. Najlepiej niech świadczy o tym fakt, że został dwukrotnie odznaczony orderem Virtuti Militari – w 1941 i 1943 roku – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Chciałbym, żeby ta nominacja generalska dla wielkiego Polaka, a także honorowego obywatela Izraela i Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, była świadectwem pamięci Polski o wielkiej historycznej postaci. O cichym w tamtym czasie, w czasie walki, bohaterze, który całe swoje młode życie poświęcił na walkę o wolność Polski i ludzką godność – dodał.

– Niech te nominacje będą świadectwem wielkości polskiego żołnierza Jana Karskiego, wielkiego człowieka, wspaniałego Polaka, bohatera drugiej wojny światowej wielu narodów. Niech pamięć o Janie Karskim, o jego bohaterstwie, niezłomności i czynach, zawsze przetrwa wśród Polaków, Żydów na całym świecie i wśród wszystkich ludzi sprawiedliwych – podkreślił prezydent.

Akt nominacji generalskiej prezydent przekazał rodzinie Jana Karskiego – słynnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, który alarmował świat o Holokauście; z kolei odpis tego aktu prezydent przekazał do zbiorów Muzeum Historii Polski.

Jan Karski w latach II wojny światowej dwukrotnie wszedł do getta warszawskiego, był też w obozie przejściowym w Izbicy. Z misją poinformowania aliantów o zagładzie narodu żydowskiego dotarł m.in. do prezydenta USA Franklina Roosevelta. Jego raport nie przyniósł jednak oczekiwanych rezultatów. Po wojnie pozostał w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykładał na Uniwersytecie Georgetown. Zmarł 13 lipca 2000 r. w Waszyngtonie.

Za swoje wojenne i powojenne zasługi został wielokrotnie uhonorowany, m.in. Orderem Orła Białego i tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata; w 2012 r. prezydent Barack Obama uhonorował Jana Karskiego Medalem Wolności, najwyższym cywilnym odznaczeniem amerykańskim.

źródło: Kancelaria Prezydenta/fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP

 

Zobacz również: