Białostoccy agenci CBA zatrzymali osoby: wójta, sekretarza z gminy Stawiguda oraz pracownika NIK-u z Olsztyna. Sprawa ma związek z ustawianiem postępowań konkursowych na stanowiska w urzędzie gminy.

W toku śledztwa agenci CBA ustalili, że zatrzymane osoby wykorzystując zajmowane funkcje wpływały na przebieg i rozstrzygnięcia postępowań konkursowych dotyczących naboru na stanowiska urzędnicze w Stawigudzie, czyli ukierunkowywali nabór tak, aby zatrudnienia otrzymywały z góry ustalone osoby.

Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli w siedzibie urzędu gminy m.in. dokumentację postępowań konkursowych dotyczących naboru na stanowiska urzędnicze.

Śledztwo prowadzi Białostocka Delegatura CBA pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Wobec zatrzymanych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

WSK CBA

Zobacz również: