Wójt Nadarzyna Janusz Grzyb z PSL, swego czasu zapomniał wpisać do oświadczenia majątkowego dwóch domów i stajni, ostatnio zaś zabrał komisariatowi policji w Nadarzynie komputery i sprzęty elektroniczne po tym, jak policjanci zatrzymali jego pijanego zastępcę za kierownicą auta.
3 sierpnia policjanci zatrzymali wicewójta w miejscowości Rusiec, a badanie alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu we krwi. Po pewnym czasie wójt – jakby w odwecie – postanowił zabrać z komendy policji użyczone przez gminę drukarki, komputery, niszczarki i modem internetowy.
1 grudnia odniósł się do tej sytuacji rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji, asp. szt. Mariusz Mrozek, oto jego oświadczenie: „W związku z nagłośnioną medialnie sytuacją związaną z wystąpieniem przez Wójta gminy Nadarzyn o zwrot sprzętu teleinformatycznego użyczonego do wykorzystania przez Komisariat Policji w Nadarzynie i powiązaniem tej sprawy z zatrzymaniem urzędnika samorządowego, który kierował pod wpływem alkoholu, przedstawiamy stanowisko Komendy Stołecznej Policji w powyższej sprawie.
Umowy użyczenia sprzętu teleinformatycznego w postaci dwóch niszczarek dokumentów, dwóch drukarek i dwóch komputerów oraz modemu z opłatą Internetu zostały zawarte pomiędzy Policją, a Urzędem Gminy Nadarzyn reprezentowanym przez Wójta Gminy Pana Janusza Grzyba. Sprzęt teleinformatyczny był przekazany w użyczenie funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nadarzynie. Rozwiązanie to miało zapewnić sprawniejszą i bardziej efektywną obsługę mieszkańców gminy, a więc pośrednio wpływać również na zwiększenie ich bezpieczeństwa.
W dniu 21 września 2016 roku z pismem o zwrot użytkowanego sprzętu wystąpił Wójt Gminy Nadarzyn, powołując się na zapis umowy umożliwiający odstąpienie od niej bez podania przyczyny. Zgodnie z zapisami umowy sprzęt teleinformatyczny został zwrócony do Urzędu Gminy Nadarzyn w dniu 26 października br.
Według sugestii mediów sytuacja ta ma mieć bezpośredni związek z interwencją policjantów przeprowadzoną 3 sierpnia 2016 r. w miejscowości Rusiec. W trakcie interwencji policjanci zatrzymali podejrzanego o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu urzędnika samorządowego Gminy Nadarzyn. Trzykrotne badania trzeźwości wykazały w organizmie mężczyzny ponad 3 promile alkoholu.
Podkreślić należy, że przedmiotowa interwencja została przez policjantów przeprowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a funkcjonariusze wykazali się w jej trakcie profesjonalizmem i całkowitą bezstronnością, postępując adekwatnie do zaistniałego zdarzenia.
Z uwagi na wystąpienie przez Wójta Gminy Nadarzyn o zwrot sprzętu teleinformatycznego, Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, pod którego podlega komisariat w Nadarzynie, doposażył jednostkę w niezbędne komputery. Dostęp do nielimitowanych połączeń z Internetem policjanci posiadają poprzez służbowe smartfony, dające możliwość wykorzystania ich również jako router.
Jednocześnie Komendant Stołeczny Policji podjął decyzję o przekazaniu na rzecz jednostki powiatowej w Pruszkowie nowego sprzętu teleinformatycznego obejmującego komputery, drukarki i niszczarki dokumentów w ilości, jaka została zwrócona Urzędowi Gminy Nadarzyn.
Warto nadmienić, że duże możliwości doposażenia jednostek Policji będzie dawała tzw. ustawa modernizacyjna, której projekt już trafił do Sejmu RP”.
 Opr.ed

Zobacz również: