Tylko 39 proc. Niemców uważa, że członkostwo w Unii Europejskiej przynosi więcej korzyści niż strat – wynika z sondażu TNS Infratest wykonanego na zlecenie fundacji im. Körbera.

Niemal połowa ankietowanych Niemców (48 proc.) jest zdania, że Unia Europejska przynosi im tyle samo korzyści co strat. 62 procent jest przekonanych, że UE „nie jest na właściwej drodze”. Natomiast zdecydowana większość (82 proc.) uważa, że Unia Europejska powinna odgrywać większą rolę w świecie.

Ponad dwie trzecie (67 proc.) ankietowanych ocenia, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. Brexit) poważnie osłabi wspólnotę, i domaga się twardych negocjacji z Londynem (58 proc.).

– Pomimo niezadowolenia z Unii Europejskiej Niemcy stawiają w dłuższej perspektywie na pogłębienie integracji – stwierdziła Nora Müller, szefowa działu polityki międzynarodowej Fundacji im. Körbera.

źródło: Deutsche Welle

Zobacz również: