Segregowanie odpadów, redukcja zanieczyszczeń, oszczędzanie wody oraz inne zachowania, które pomagają chronić środowisko naturalne, to nie tylko tematy podnoszone na posiedzeniach międzynarodowych, ale sprawy, które dotyczą każdego z nas. Jeśli nie chcemy, aby następne pokolenia cierpiały z powodu chorób wynikających z oddychania zanieczyszczonym powietrzem, braku energii oraz problemów z dostępem do wody pitnej, to edukację ekologiczną dzieci musimy rozpoczynać od najmłodszych lat. W tym roku świadomość wagi problemu wykazało więcej niż połowa przedszkoli w całej Polsce i przystąpiło do edukacyjnego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Dzięki akcji aż 600 tys. dzieci będzie miało okazję nauczyć się jak dbać o środowisko naturalne, a także na czym polega aktywny wypoczynek i zdrowe odżywianie.
 Natura potrzebuje pomocy już teraz
Ocieplenie klimatu, rosnące góry śmieci czy zanieczyszczenie powietrza i wody, to nie są problemy odległe od nas ani w miejscu, ani w czasie. Czy tego chcemy czy nie, już teraz powodują one bezpośrednie, negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia. World Preservation Foundation ostrzega, że jeśli nie podejmiemy odpowiednich kroków, do 2025 roku już 2/3 ludności może cierpieć z powodu niedoborów wody[1]. Wszelkie zalecenia ekspertów mówią o jej oszczędzaniu i racjonalnym wykorzystaniu. Tymczasem w Polsce, przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe na 1 mieszkańca wzrosło w ubiegłym roku o 1,1 m3 w porównaniu z rokiem 2014[2]. W naszych domach powstaje też więcej odpadów. W 2015 roku zebrano w Polsce w sumie ponad 10 863 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowi wzrost o 5,2% w stosunku do roku 2014[3]. Ogromna większość tych śmieci, bo prawie 82% (8 889 tys. ton) pochodziła właśnie z gospodarstw domowych. Jak wiadomo Polska wciąż boryka się także z problemem zanieczyszczonego powietrza. Pamiętamy tegoroczne ostrzeżenia dla mieszkańców niektórych regionów przed wychodzeniem z domu z powodu smogu oraz obrazy ludzi w maskach, mających chronić ich przed jego wdychaniem. Dlatego, jeśli uświadomimy sobie, że niekorzystne zmiany, będące rezultatem działań każdego z nas, przekładają się na gorszą jakość powietrza, wody pitnej czy żywności, to zrozumiemy, że ochrona środowiska i edukacja w tym zakresie, to już nie tylko zadanie dla ekologów, ale codzienna konieczność każdego z nas.
Zmiana zaczyna się w domu i w przedszkolu
– Wszyscy wiemy, jak trudno pozbyć się starych nawyków i przyzwyczajeń. Dlatego dla nas, dorosłych, wykształcenie proekologicznych zachowań to często zmiana całego trybu życia. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci, a potem kolejne pokolenia dorastały w coraz lepszych warunkach, to musimy sprawić, by takie działania były dla nich naturalne. A najlepszą metodą do wykształcenia nawyków, które pozostaną z nami na całe życie jest rozpoczęcie edukacji, także ekologicznej, już od najmłodszych lat. Dzieci widzą i naśladują zachowania dorosłych, dlatego ta edukacja powinna zaczynać się już w domu. Jeśli rodzice segregują śmieci, gaszą niepotrzebne światło i zakręcają wodę, to najprawdopodobniej dziecko także zacznie to robić zauważa Monika Perkowska, psycholog z Poradni „Co tam?” i ekspert współpracujący z akcją „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Nie zawsze jednak rodzice są świadomi konieczności edukacji w tym zakresie. Dlatego ważne, by taka wiedza była w odpowiedni sposób przekazywana najmłodszym już w przedszkolu, a potem w szkole. Dzięki świadomości i zaangażowaniu w taką tematykę nauczycieli dzieci nie tylko mogą zdobyć podstawową wiedzę o ekologii i nauczyć się szacunku dla przyrody, ale potem mogą mieć również wpływ na zmianę postaw we własnym domu. Jak wiadomo, dzieci chętnie uczą się nowych rzeczy i pokazują nabyte, np. w przedszkolu umiejętności swoim rodzicom. Dlatego to one, już od najmłodszych lat, mogą stać się przyjaciółmi natury i agentami pozytywnych zmian, najpierw w naszych domach, a w konsekwencji, za jakiś czas, także w kraju i na świecie.
Przyjaciele natury
Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji. To akcja, która przez ostatnie 9 lat, objęła swoim zasięgiem ponad 3 miliony dzieci. Do tegorocznej IX już edycji programu, która potrwa do czerwca 2017 roku zgłosiło się blisko 7,5 tys. przedszkoli z całej Polski. To ponad połowa z ok. 13 tys. placówek w naszym kraju. Przekłada się to na 600 tys. dzieci, które wezmą udział w tematycznych zajęciach lekcyjnych. Przedszkola, które uczestniczą w programie otrzymują bezpłatne materiały edukacje przygotowane przez metodyków: poradniki dla nauczycieli, książeczki dla dzieci, płyty CD z bajkami i dodatkowymi materiałami – czyli wszystko, co może pomóc wychowawcom w przeprowadzeniu atrakcyjnych zajęć. W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i zdrowego odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać najlepsze formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Potwierdzeniem faktu, że dana placówka dba o wychowanie ekologiczne swoich podopiecznych jest uzyskanie specjalnego certyfikatu.
Jak powiedziała Agnieszka Olszewska, dyrektor Przedszkola „Magic Fish” biorącego udział w akcji – Czujemy się odpowiedzialni za to, jak kolejne pokolenia będą traktować naszą planetę, dlatego również w tym roku zdecydowaliśmy się przystąpić do akcji „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, w której regularnie bierzemy udział od kilku lat. Dla naszych podopiecznych to okazja do nauczenia się zachowań, które przełożą się potem na ich ekologiczną postawę w kolejnych latach życia. Jednocześnie, dzięki temu, że program skonstruowano tak, by zawierał sporo elementów zabawy całość stanowi dla maluchów ogromną frajdę. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci w przyszłości żyły zdrowo i mogły oddychać świeżym powietrzem, a także potrafiły zadbać o swój rozwój fizyczny to my, dorośli musimy nauczyć je jak zadbać o zasoby naturalne naszej planety już dziś i – sprawić, by segregowanie śmieci było dla nich tak naturalne, jak oddychanie czystym powietrzem.
Z kolei Daniel Karaś, koordynator Programu z ramienia firmy Kubuś dodaje: – Sądząc po rosnącym z każdym rokiem zainteresowaniem akcją „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, stworzyliśmy program zarówno wartościowy pod względem merytorycznym, jak i atrakcyjny dla najmłodszych. Wierzymy, że maluchy biorące w nim udział staną się dorosłymi świadomymi wartości, jaką ma nasza planeta, jej zasoby naturalne i otaczająca nas przyroda, a także, że propagując wśród przedszkolaków aktywność fizyczną i prawidłowe nawyki żywieniowe, przyczyniamy się do tego, że w przyszłości będą prowadzić zdrowy tryb życia. Dlatego każde przedszkole, a tym samym każde dziecko, które bierze udział w programie to dla nas wielka wartość i radość.
[1]Źródło: www.worldpreservationfoundation.com
[2]Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna. „Infrastruktura komunalna w 2015 r.” – opracowane przez GUS (2016 rok)
[3] Gospodarka odpadami komunalnymi. „Infrastruktura komunalna w 2015 r.” – opracowane przez GUS (2016 rok)

Zobacz również: