?????????
Od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za jeden miesiąc zaś opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za jeden miesiąc.
Jak informuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, opłatę wnosimy do 25. dnia każdego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można wnosić opłaty za 2017 rok.
Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy.

Płacąc abonament za cały rok z góry uzyskuje się 10 proc. rabatu. Aby uzyskać rabat, opłatę należy wnieść do 25 stycznia 2017 roku.

Wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym. Nie zwalnia z niego opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych.

 

Zobacz również: