W dniu 4 grudnia 2016 roku zorganizowane zostanie widowisko historyczne mające na celu upamiętnienie 100-lecia pierwszego w XX wieku wkroczenia polskiej jednostki wojskowej – Legionów Polskich do Warszawy w dniu 1 grudnia 1916 roku. Wydarzenie o tyle znamienite, że nastąpiło po tzw. akcie 5 listopada 1916 roku.

Choć sam akt 5 listopada nie dawał Polakom pewnej i konkretnej wizji przyszłej niepodległej Polski, to wywołał on na świecie tak szeroki oddźwięk, że jego ogłoszenie było kluczowym czynnikiem w polskich staraniach o odzyskanie niepodległości – zmusił państwa Ententy do nacisku na Rosję, aby zaoferować będącym pod jej zaborem Polakom konkurencyjną ofertę.

Wejście w dniu 1 grudnia 2016 roku do Warszawy oddziałów legionowych, było wydarzeniem wyjątkowym, po raz pierwszy od 1831 roku do Warszawy przybyła uzbrojona i umundurowana polska formacja zbrojna.

W czasie widowiska:

1. ulicami Warszawy odbędzie się przemarsz na trasie od Muzeum Wojska Polskiego w Alejach Jerozolimskich do Placu Piłsudskiego. W rejonie kościoła św. Krzyża zbudowana zostanie kopia historycznej bramy powitalnej.

2. na Placu Piłsudskiego odbędzie się widowisko historyczne – rekonstrukcja powitania Legionów przez władze i mieszkańców stolicy w miejscu gdzie w 1916 roku, historycznie, Legiony Polskie zostały oficjalnie powitane przez niemieckie władze wojskowe, a przede wszystkim ludność polską stolicy.

3. Uroczystości wojskowa przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W widowisku weźmie udział prawie 400 rekonstruktorów i uczniów szkół w historycznych mundurach Legionów Polskich, w tym 100 kawalerzystów, wozy taborowe, biedki i kuchnie polowe. Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego dodatkowo zaprezentowane zostaną stoiska informacyjno-promocyjne Dowództwa Garnizonu Warszawa, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Muzeum Wojska Polskiego i Poczty Polskiej.

Widowisko realizowane jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Źródło informacji: MON

Zobacz również: