Brak szpecących reklam, ład przestrzenny, estetyczne sąsiedztwo dla zabytków i terenów zielonych. Nadchodzi rewolucja w miastach i miasteczkach!
1 grudnia br. (czwartek) o godz. 11:00 w Kinie Wisła w Warszawie odbędzie się premiera filmu „Krajobraz mojego miasta”. Film stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Produkcja ma charakter szkoleniowy i przeznaczona jest głównie dla władz samorządowych. Dotyka wielu zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią publiczną, m.in.: opanowania chaosu reklamowego szpecącego krajobraz miast, małej architektury, zieleni – w tym także zabytkowej.
Premierę filmu poprzedzi konferencja prasowa, która odbędzie się 1 grudnia o godz. 10.00 w Kinie Wisła. Wezmą w niej udział: prof. Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków, prof. Małgorzata Rozbicka – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki.
Celem filmu oraz towarzyszących mu szkoleń w całym kraju jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego, co w przyszłości powinno się przełożyć na poprawę wyglądu i zachowanie tożsamości kulturowej miejscowości, którymi zarządzają. Takie działanie bezspornie przekłada się na jakość życia mieszkańców oraz chociażby zwiększenie walorów turystycznych i inwestycyjnych danej miejscowości.
W filmie pokazano zarówno negatywne przykłady, jak i te godne naśladowania. Wrocław i Kraków to najlepsze przykłady miast, które zdecydowały się na wprowadzenie parku kulturowego w historycznych częściach i uporządkowanie przestrzeni. Prace trwają m. in. w Gdyni i Łodzi.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków, producentem merytorycznym Narodowy Instytut Dziedzictwa. Drugą częścią projektu jest film na temat polskiej świeckiej architektury drewnianej, jako istotnego aspektu naszego kulturowego dziedzictwa oraz sposobów jego ochrony.
Obydwa filmy można obejrzeć na platformie YouTube Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
Krajobraz mojego miasta
Piękne, polskie, drewniane
Partnerem przedsięwzięcia jest Wojewoda Mazowiecki. Podstawowym zadaniem Wojewody jest sprawowanie nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór ten jest prowadzony pod kątem zgodności z prawem. Szczególnie ważne są uchwały kształtujące ład przestrzenny, które mają wpływ na życie mieszkańców, dlatego też są otoczone szczególną troską wojewody. W przypadku częściowej niezgodności z prawem, wojewoda stara się ingerować w ich treść w możliwie niewielkim stopniu, dbając o to, by mogły choćby w części funkcjonować w obrocie prawnym.

Zobacz również: