Oferował wpływ na uzyskanie korzystnego wyroku za łapówkę – 30 tys. zł. Został zatrzymany przez agentów CBA w wyniku operacji specjalnej – w jego sejfie zaleziono pieniądze.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie powoływania się przez adwokata na wpływy w Sądzie Okręgowym w Elblągu i podjęcia się uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia w toczącym się przed tym sądem postępowaniu cywilnym, w zamian za korzyść majątkową  w kwocie 30 tys. zł. , przeznaczoną dla sędziego i ławników tegoż sądu.

Adwokat z Ostródy miał  podjąć się pośredniczenia w załatwieniu sprawy, w tym w przekazaniu korzyści majątkowej. Z ustaleń  śledczych z CBA  wynika jednak, że  sam nie zamierzał  dzielić się pieniędzmi i przekazywać otrzymanej kwoty osobom, na wpływy których się powoływał.

CBA przygotowało operację kontrolowanego wręczenia łapówki prawnikowi. W jego sejfie, w kancelarii adwokackiej, ujawniono pieniądze, które przyjął za niezgodne z prawem działania.  Adwokat został  zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA z Gdańska.

Prokurator z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Gdańsku wystąpił do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Postanowieniem sądu wobec podejrzanego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci warunkowego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy

WSK CBA