WARSZAWA: Wystawa „Ślady Pamięci”

Wystawa „Ślady Pamięci” to plenerowa ekspozycja planszowa, którą będziemy prezentować na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak od 28 listopada br. Przygotowana z okazji obchodów 50-lecia naszej placówki, przybliży zwiedzającym dzieje Pawiaka: od lat 30. XIX wieku, kiedy wzniesiono tutejsze więzienie, aż po współczesność. Losy dawnego warszawskiego więzienia zostały zilustrowane przy wykorzystaniu licznych fotografii archiwalnych, ukazujących czasy zaborów, II Rzeczypospolitej, okupacji niemieckiej i ostatnich 71 lat, gdy podejmowano różnorodne działania na rzecz ocalenia pamięci o męczeństwie pokoleń Polaków.

Przygotowanie bogato ilustrowanej wystawy było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy i Samorządu Województwa Mazowieckiego. Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Wernisaż odbędzie się w poniedziałek, 28 listopada, o godzinie 17.00.

Zobacz również: