1 grudnia ruszy biuro do spraw cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji – wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

Biuro ma się zajmować m.in. koordynacją komórek policji do walki z cyberprzestępczością i rekomendować zmiany prawa poprawiające sytuację w tym obszarze.

„Szybki rozwój nowoczesnych technologii powoduje powstanie nowych zagrożeń i nowych rodzajów przestępczości. Dziś wyspecjalizowane grupy przestępcze oraz pojedynczy przestępcy wykorzystują Internet, jako narzędzie do popełnienia przestępstw, które często mają charakter międzynarodowy” – powiedział PAP rzecznik prasowy Komendanta Głównej Policji mł. insp. Mariusz Ciarka.

Obecnie w poszczególnych komendach wojewódzkich policji działają wydziały do spraw cyberprzestępczości.

„Od dwóch lat każda komenda wojewódzka łącznie z komendą stołeczną ma wydział do walki z cyberprzestępczością. Te wydziały są różnej wielkości, dostosowane do wielkości danego garnizonu policji, ale jest to struktura wydziału, czyli duża komórka jak na policję. I policjanci tam pracujący zajmują się głównie pracą pozaprocesową, czyli tak naprawdę operacyjną” – powiedział PAP pełnomocnik do spraw utworzenia biura ds. cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji podkom. Dominik Rozdziałowski.

Również w Komendzie Głównej Policji działa specjalny zespół do walki z cyberprzestępczością. Do jego zadań należy m.in. identyfikowanie i zwalczanie cyberprzestępstw, współpraca na szczeblu krajowym i międzynarodowym z instytucjami państwowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym w zakresie metod i form przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni; prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne policji zajmujące się cyberprzestępczością.

Biuro ds. cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji ma się także zajmować wprowadzeniem najnowocześniejszych rozwiązań do walki z cyberprzestępczością, opracowaniem propozycji zmian prawnych regulujących problematykę zwalczania tego typu przestępstw a także wspierać w walce z cyberprzestępczością jednostki terenowych policji.

W ostatnim raporcie przygotowanym przez resort spraw wewnętrznych o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 r. wskazano, że w cyberprzestrzeni działają zarówno indywidualni przestępcy, jak i zorganizowane grupy przestępcze. Autorzy raportu wskazują, że rosnący dostęp do internetu sprzyja występowaniu różnego rodzaju zagrożeń, zarówno dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, jak i przestępczość o charakterze ekonomicznym, kryminalnym i narkotykowym.

Źródło:Kurier PAP

Zobacz również: