Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o skazaniu Piotra Ikonowicza za czyn z art. 216 § 2 KK. W lipcu 2014 r. Piotr Ikonowicz w artykule opublikowanym w czasopiśmie elektronicznym i papierowym „goniec.com” nazwał prof. Bogdana Chazana m.in. mianem „zwyrodnialca”, „pomyleńca”, „wcieleniem szatana”. Z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko lewicowemu publicyście wystąpili prawnicy Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w Warszawie.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r. uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 216 § 2 KK i wymierzył karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 2 lat. Ponadto orzekł nawiązkę na rzecz Fundacji Pro-Prawo do życia w Warszawie w kwocie 5000 zł, nakazał przeproszenie prof. Bogdana Chazana oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości, zakazał rozpowszechniania artykułu oraz obciążył Piotra Ikonowicza kosztami postępowania.

Od wyroku apelację wniósł obrońca oskarżonego, domagając się jego uniewinnienia. Prawnicy Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w Warszawie złożyli w sprawie odpowiedź na apelację.

Po rozprawie apelacyjnej w dniu 24 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zmodyfikował wyrok sądu pierwszej instancji w ten sposób, że wymierzył Piotrowi Ikonowiczowi karę grzywny 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na 50 zł (5000 zł), a także orzekł o podaniu wyroku Sądu do publicznej wiadomości, poprzez jego publikację na portalu „goniec.com” przez okres 3 miesięcy. Obciążył skazanego również kosztami postępowania. Wyrok jest prawomocny.

Profesora B. Chazana reprezentowali mec. Bartosz Lewandowski i mec. Jerzy Kwaśniewski.

źródło: ordoiuris.pl

Zobacz również: