Od początku listopada trwają konsultacje Kodeksu urbanistyczno-budowlanego organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Do tej pory odbyły się one w Katowicach, Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Poznaniu. Projekt Kodeksu jest istotny nie tylko z punktu widzenia samorządów, ale każdej osoby, która chce zrealizować nawet najmniejszą inwestycję, np. budowę domu czy garażu.Cały cykl zakończy spotkanie w Warszawie 16 grudnia. Związek Miast Polskich przez ostatnie tygodnie pracował – z udziałem specjalistów w tej dziedzinie z miast członkowskich -nad stanowiskiem, które zostanie zatwierdzone w trakcie najbliższego posiedzenia Zarządu 25 listopada w Sopocie.

Związek zgadza się z częścią zaproponowanych rozwiązań, o które postuluje już od dłuższego czasu. Są to m.in.: likwidacja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wzmocnienie rangi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zapewnienie gminom statusu strony w postępowaniach lokalizacyjnych, zastąpienie opłaty adjacenckiej i planistycznej opłatą infrastrukturalną.

Jednocześnie członkowie Związku zwracają uwagę na konieczność przedstawienia projektu ustawy wprowadzającej oraz projektów podstawowych aktów wykonawczych, bez których zaopiniowanie tej regulacji będzie niemożliwe,wprowadzenia zasady opracowywania planów miejscowych dla obszarów, na których zachodzą procesy rozwojowe (na pozostałych wystarczą uproszczone przepisy urbanistyczne) czy na zasadę ustalania podatku od nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania i zgodnie z określonym w nim przeznaczeniem gruntów.

Członkowie Związku Miast Polskich nie zgadzają się na uznanie starosty jako właściwego organu do wydania zgody inwestycyjnej, ponieważ organem odpowiednim do jej wydania może być wyłącznie „gospodarz” przestrzeni, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zwracają również uwagę na niekonstytucyjny zapis narzucający gminom obowiązek realizacji w wyznaczonych terminach własnych inwestycji na terenach objętych miejscowym planem.– Kodeks wprowadza szereg zmian do planowania przestrzennego. Jednak prawo to musi być dobrej jakości, a póki co projekt ten jest daleki od doskonałości– mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich. – Zależy nam na tym, aby uprościć i skrócić procedury opracowywania oraz uchwalania planów.Kodeks powinien usprawnić też procesy inwestycyjne, tak aby obywatele łatwiej uzyskiwali pozwolenia na budowę– dodaje.

Już 25 listopada w Sopocie, o godz. 14, w Urzędzie Miasta, odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, na którym przedstawiciele miast będą dyskutować m.in. o:Kodeksie urbanistyczno-budowlanym, nowelizacji ustawy
o transporcie kolejowym, poparciu projektu ustawy w sprawie oświetlenia ulicznego, Prawie oświatowym oraz projektach ustaw o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych.

– Bardzo się cieszę, że tym razem to nasze miasto gości członków Związku Miast Polskich. Liczę na konstruktywną dyskusję i wspólne wypracowanie stanowisk, które będą przyczyniały się do rozwoju samorządów miejskich i będą korzystne dla ich mieszkańców – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, gospodarz spotkania.

Zobacz również: