Parlament Europejski przyjął rezolucję, która zakłada stworzenie w Europie unii obronnej. Została ona przyjęta stosunkiem głosów 369-255 i w grudniu trafi do Rady Europejskiej.

Terroryzm, zagrożenia hybrydowe, cyberataki i brak bezpieczeństwa energetycznego nie pozostawiają Unii wyboru: konieczne jest wzmocnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Pozwoliłaby na to Europejska Unia Obrony. Taką opinie wyraził Parlament w przyjętej we wtorek rezolucji. Posłowie postulują przeznaczenie 2% PKB państw członkowskich na obronę, stworzenie sił międzynarodowych i unijnego sztabu, który koordynowałoby operacje wojskowe również wtedy, gdy „NATO nie wykazuje chęci do działania”.

„Nasza Unia nie jest przygotowana do podejmowania narastających wyzwań obronnych. W ciągu niemal 30 ostatnich lat większość państw członkowskich cięła budżety obronne, co doprowadziło do zmniejszenia sił zbrojnych. Państwa członkowskie współpracują między sobą okazjonalnie a Europa nadal w głównej mierze polega na potencjale NATO i solidarności okazywanej przez USA” – powiedział poseł sprawozdawca Urmas Paet (ALDE, ET) podczas debaty w poniedziałek. Jest przekonany, że „nadszedł czas, aby przejść do etapu rzeczywiście funkcjonującej Europejskiej Polityki Obrony.”

Sytuacja bezpieczeństwa w Europie i w jej sąsiedztwie znacznie się pogorszyła w ostatnich latach z powodu zagrożeń, z którymi żaden kraj nie jest w stanie poradzić sobie w pojedynkę, takich jak terroryzm, działania hybrydowe, cyberataki i brak bezpieczeństwa energetycznego, zauważają posłowie w rezolucji w sprawie Europejskiej Unii Obrony, przyjętej 369 głosami, przy 255 głosach przeciw i 70 wstrzymujących się. „Solidarność i odporność wymagają od UE jedności oraz wspólnego i systematycznego działania”, czytamy w rezolucji.

Wspólne wykorzystanie zasobów wojskowych

Posłowie chcą, by UE szybciej i bardziej zdecydowanie reagowała na realne zagrożenia, a to wymaga ściślejszej współpracy europejskich sił zbrojnych. Przypominają, że szacunkowy koszt braku działań na szczeblu europejskim w zakresie obronności i bezpieczeństwa wynosi 26,4 mld EUR rocznie w wyniku dublowania lub nadwyżki zdolności produkcyjnych i krajowych barier w zamówieniach publicznych w sektorze obrony.

Posłowie wzywają państwa członkowskie do wspólnych zakupów uzbrojenia i wyposażenia oraz łączenia zasobów i wzajemnego udostępniania sprzętu nieśmiercionośnego, takiego jak pojazdy transportowe i statki powietrzne, pojazdy i samoloty-cysterny oraz inny sprzęt pomocniczy.

źródło: europarl.europa.eu

 

Zobacz również: