Gmina Brwinów po raz szósty otrzymała tytuł „Sportowa Gmina” i tym samym znalazła się wśród 36 miast i gmin wyróżnionych przez Klub Sportowa Polska.

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” jest przyznawane samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z rozwojem sportu i rekreacji w regionie m.in. przez organizację imprez sportowym oraz zapewnienie bogatej oferty zajęć ruchowych.  Od 2010 r. Klub Sportowa Polska docenił 189 miast oraz gmin z całego kraju – zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta i wsie, które zgodnie z własnymi możliwościami dbają o rozwój infrastruktury sportowej i starają się zapewnić mieszkańcom bogatą ofertę sportowo-rekreacyjną.

Podczas gali Sportowej Polski, która odbyła się 15 listopada 2016 r. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie, Klub Sportowa Polska wyróżnił m.in. najaktywniejsze samorządy działające na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych. Gmina Brwinów otrzymała wyróżnienie za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu rekreacji na terenie całej gminy. Na sukces gminy Brwinów złożyło się nie tylko wiele inwestycji w infrastrukturę sportową – budowa pasywnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie, rozwijanie sieci ścieżek rowerowych, remonty i rozbudowa urządzeń na placach zabaw, remont sali gimnastycznej w Żółwinie. Znaczenie miało także dbanie o rekreację młodszych i starszych, wspieranie różnych dyscyplin, organizacja zajęć rekreacyjnych oraz zawodów i turniejów.

Wyróżnienie jest wynikiem dużego wkładu pracy samorządu, a także ogromnego zaangażowania mieszkańców, działania trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, zawodników zrzeszonych w klubach i tych, wszystkich, którzy są miłośnikami sportu.

 

Zobacz również: