Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali prezesa Janusza Sz. i wiceprezesa Marię Ch. Spółdzielni Mieszkaniowej Koło w Warszawie. Śledztwo dotyczy działalności SK Bank Wołomin.

Agenci CBA zabezpieczyli dokumenty w gabinetach prezesów.  Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty. Zastosowano wobec nich wolnościowe  środki zapobiegawcze.

Już wcześniej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 13 osób związanych z dokonywaniem oszustw i wyłudzeniem 100 milionów zł z SK Banku w Wołominie oraz z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Wśród zatrzymanych przez CBA są b. prezes i b. wiceprezes Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Zatrzymanym w sumie postawiono  ponad 100 zarzutów. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Jeszcze w maju  br.  agenci CBA w ramach śledztwa weszli do siedziby SK Bank w Wołominie (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie),  do  miejsc zamieszkania 7 osób sprawujących funkcje kierownicze banku w czasie objętym śledztwem, w tym do prezesa i członków zarządu oraz do kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych z grupy kapitałowej działającej w branży deweloperskiej przeprowadzając szereg czynności procesowych.

Śledztwo prowadzone w kierunku m.in. niegospodarności wielkich rozmiarów zarządu Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (nazwa handlowa SK Bank), przestępstw prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom oraz  podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zatajenia prawdziwych i podania nieprawdziwych informacji NBP Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła w całości do prowadzenia Delegaturze CBA w Katowicach.

Działania CBA i prokuratury  są związane także z zawiadomieniem przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego po kontroli dotyczącej SK Banku w Wołominie. W tej sprawie straty oceniane są na ok. 2,6 mld zł

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Piotr Kaczorek (CBA)

fot. CBA

Zobacz również: