Zachodniopomorscy policjanci zabezpieczyli poszukiwane barokowe płyty nagrobne z kościoła w Stepnicy zaginione w nieznanych okolicznościach po 1964 roku. Poszukiwania zabytków prowadzono w ramach programu „Rejestracja zabytków sakralnych w powiecie goleniowskim”, realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Zebrane informacje naprowadziły koordynatora ds. zabytków KWP w Szczecinie na trop prowadzący do miejscowości w powiecie goleniowskim. Wczoraj, 17.11.br., policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie, Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie oraz inspektor z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie odnaleźli poszukiwane płyty, które służyły jako podest do kurnika.

2

Wśród płyt rozpoznano płytę nagrobną żeglarza Christiana Krentzin z 1753 roku oraz drugą nieczytelną, nieznaną wcześniej historykom, barokową płytę z XVIII w. Prawie 300-letnie płyty zachowały się w dobrym stanie, przełamane w połowie zostały prawdopodobnie podczas transportu w latach 60-tych XX w.

Dzięki pomocy Urzędu Gminy w Stepnicy 500-kilogramowe wapienne płyty zostały zabrane i przetransportowane do kościoła św. Jacka w Stepnicy, gdzie proboszcz zamierza wyeksponować je wewnątrz kościoła, oraz przeprowadzić ich renowację. Mieszkaniec pow. goleniowskiego nie będzie odpowiadał za kradzież płyt, gdyż przedawnienie wystąpiło już w 1974 roku, a on w momencie ich zaginięcia miał 3 lata.

Pomimo, że od zaginięcia płyt minęło już ponad 50 lat, policja poszukuje wciąż pozostałych trzech płyt nagrobnych z kościoła w Stepnicy: proboszcza – Martina Lamprechta z 1748 roku, burmistrza Stepnicy i żeglarza Johanna Dawida Engel z 1789 roku oraz żeglarza Friedricha Grafa (1709-1742). Zabytki te są ważnym elementem historii regionu, dlatego cenne są wszelkie informacje pomocne w ich odnalezieniu.

(KWP w Szczecinie / mw)

Zobacz również: